รัฐศาสตร์ฯ มช.แถลงจี้ยกเลิกระบบโซตัส ชี้ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

รัฐศาสตร์ฯ มช.แถลงจี้ยกเลิกระบบโซตัส ชี้ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
20 ตุลาคม 2563
251

"สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงจี้ยกเลิกระบบโซตัส ชี้ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกกิจกรรมอันเป็นการบ่มเพาะรากฐานอำนาจนิยม โดยเนื้อหาสำคัญได้ระบุบอกว่า ระบบอันแสดงถึงอำนาจนิยมเหล่านี้มีลักษณะอันไม่เป็นที่ยอมรับต่อนานาอารยชน ขัดกับหลักมนุษยชนและหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ จึงมีมติยกเลิกกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1.ยกเลิกระบบโซตัส (SOTUS) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการกดขี่ลดทอนความเป็นมนุษย์อันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักประชาธิปไตยสากล

2.ยกเลิกกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์

3.ยกเลิกการแจกเสื้อสิงห์ โดยผู้ที่เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทุกคนมีสิทธิในการซื้อเสื้อสิงห์ได้ตามความประสงค์ โดยไม่มีพันธะเงื่อนไขแต่อย่างใด

4.ยกเลิกการให้รุ่น โดยผู้ที่เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ทุกคนมีสถานะเป็นสิงห์ขาว โดยไม่มีพันธะเงื่อนไข

ทั้งนี้ ขอต่อต้านการกระทำใดๆ อันมีลักษณะก่อรากฐานระบอบอำนาจนิยมและบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการ ให้เป็นที่ยึดถือปฏิบัติทั้งเชิงพฤตินัยและนิรนัยสืบชั่วกัลปาวสาน

คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. แถลงยกเลิกระบบโซตัส ชี้ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: