‘พระราชินี’ เสด็จฯ เยี่ยม 'หน่วยแพทย์พระราชทาน' และทอดพระเนตรการผลิตภัณฑ์ 'โอทอป'

‘พระราชินี’ เสด็จฯ เยี่ยม 'หน่วยแพทย์พระราชทาน' และทอดพระเนตรการผลิตภัณฑ์ 'โอทอป'
19 ตุลาคม 2563
1,833

"สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี" ทรงเยี่ยม "หน่วยแพทย์พระราชทาน" ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัด "สกลนคร" ทอดพระเนตรการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่น

160309593683

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 19.11 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และใกล้เคียง   

โอกาสนี้ พระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยด้วยความห่วงใย ต่อมา ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร โดยมีการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลาย 

160309592863

160309609185

160309601737

160309617074

160309703063

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง