รับสมัคร 'กสทช.ใหม่' ไร้ชื่อตัวเก็ง

รับสมัคร 'กสทช.ใหม่' ไร้ชื่อตัวเก็ง
19 ตุลาคม 2563 | โดย ปานฉัตร สินสุข
537

ด้านนักวิชาการจี้ใช้สูตรผสมคนเก่า-ใหม่

วุฒิฯเปิดรับสมัครกสทช.แล้ว ระบุตั้งแต่เปิดให้ยื่นใบสมัคร 14 ต.ค. มีผู้สนใจแล้ว 6 คน ทั้ง ทหารเกษียณ-นักวิชาการตบเท้า พ่วงด้วยรองเลขากสทช.คนปัจจุบัน ส่วนบิ๊กเนม “ฐากร” คาดยื่นใบสมัครภายใน 2-3 วันนี้ ชี้บอร์ดชุดใหม่ต้องทำงานกับความท้าทายหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด-19  เทคโนโลยีจะหลากหลายมากขึ้น จำเป็นต้องทำงานตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศในเชิงดิจิทัล 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดชั่วคราว จำนวน 7 คน แทนชุดเดิม ซึ่งหมดวาระไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

โดยการเปิดสรรหากรรมการกสทช.ชุดใหม่ตามความเชี่ยวชาญ จะประกอบด้วย 1.ด้านกิจการกระจายเสียง 2.ด้านกิจการโทรทัศน์ 3.ด้านกิจการโทรคมนาคม 4.ด้านวิศวกรรม 5.ด้านกฎหมาย 6.ด้านเศรษฐศาสตร์ และ 7.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า มีบุคคลในแวดวงโทรคมนาคมและที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจ และยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาในสัปดาห์แรกที่เปิดรับสมัคร จำนวน 7 ด้าน ระหว่างวันที่ 14-28 ต.ค. โดยผลการรับสมัคร ณ วันที่ 16 ตุลาคม มีผู้สมัครแล้ว จำนวน 6 คน ได้แก่

1.นายวันชัย ผโลทัยถเกิง อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สมัครด้านวิศวกรรม) 2.นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช อายุ 68 ปี นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน) 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย์ อายุ 51 ปี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน) 4.พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส อายุ 63 ปี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์) 5.พลตรี ศิริพงษ์ พุ่มพวง อายุ 56 ปี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม) และ6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์) สำหรับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการกสทช.คาดว่าจะสมัครภายในสัปดาห์นี้

ขณะที่ นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยโทรคมนาคม สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า การสรรหากรรมการกสทช.ในยุคที่มีทั้งการเปลี่ยนผ่าน ความท้าทายหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เทคโนโลยีต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งที่จริงโควิด-19 เป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้เทคโนโลยีโทรคมนาคมหลายตัวเกิดเร็วขึ้น ฉะนั้น ในอนาคตการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมอาจต้องเกี่ยวพันกับหลายเรื่อง อาทิ การรักษาพยาบาล ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) หรือกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่กิจการโทรคมนาคม ดาวเทียม แต่รวมถึงการขนส่ง การเกษตรด้วย ซึ่งหวังว่า ไม่ว่าคุณสมบัติจะออกมากี่ตำแหน่ง หรือมีตำแหน่งใดบ้าง จะต้องตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศในเชิงเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ในส่วนตัวมองว่ากรรมการชุดใหม่น่าจะมีทั้งผู้ที่เป็นกรรมการกสทช.เดิมหรือเคยทำงานกับกสทช.ร่วมกับผู้สมัครคนใหม่จากหน่วยงานอื่น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง