'พารากอน' แจ้งเปิดบริการตามปกติเวลา 10.00 น.

'พารากอน' แจ้งเปิดบริการตามปกติเวลา 10.00 น.
18 ตุลาคม 2563
75

ในวันทึ่ 18 ตุลาคม 2563 เปิดให้บริการตามปกติเวลา 10.00 น.

ศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่แจ้งเวลาการให้บริการภายในศูนย์การค้า ใันวันทึ่ 18 ตุลาคม 2563 เปิดให้บริการตามปกติเวลา 10.00 น.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: