‘พระราชินี’ ทรงเยี่ยมราษฎร ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ ‘ศิลปาชีพ’

‘พระราชินี’ ทรงเยี่ยมราษฎร ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ ‘ศิลปาชีพ’
18 ตุลาคม 2563
18,742

“สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” เสด็จลง ฯ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี มรภ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎร “หน่วยแพทย์พระราชทาน” ออกตรวจราษฎรในพื้นที่และทอดพระเนตร “ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพฯ”

160298320391

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จลงบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ที่มีทั้งผ้าไหม งานจักสาน ภูมิปัญญาของชาวบ้าน รวมทั้ง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยบริการออกตรวจโรคแก่ราษฎรในพื้นที่ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จด้วย

160298320579

160298320217

160298320550

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง