‘ในหลวง - พระราชินี’ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มรภ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

‘ในหลวง - พระราชินี’ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มรภ.ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี
17 ตุลาคม 2563
1,175

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และ “สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี” เสด็จฯ ไป “พระราชทานปริญญาบัตร” แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก “มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” และ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี“ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

160289274023

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา  17.07 .  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา2559-2560 หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

160289273621

160289274023

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

160289331961

160289340247

160289340367

160289340245

160289393298

160289392921

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จลงบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านนาตาด-นาโปร่ง จังหวัดอุดรธานี โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง จังหวัดมุกดาหาร และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร จังหวัดสกลนคร เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าลายพื้นเมือง อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าปัก ผลิตภัณฑ์การจักสานไม้ไผ่ลายขิด ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยทรงชื่นชมการออกแบบได้สวยงาม และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างวิจิตบรรจง 

160289392946

160289389429

โดยเฉพาะผ้าไหมบางชิ้นออกแบบลายผ้าได้สวยงาม แปลกตา กับมีพระราชเสาวนีย์ที่จะนำไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผ้าไหม และผ้าชนิดต่าง ของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมกับคนไทยและชาวต่างชาติอย่างแพร่หลายต่อไป

160289389527

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง