TTW - ขาย

TTW - ขาย
16 ตุลาคม 2563 | โดย บล.กรุงศรี
80

ผลประกอบการ 3Q63F จะแข็งแกร่งเพราะ CKP

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ TTW จะเติบโต 35% yoy และ 42% qoq ใน 3Q63 เนื่องจากผลประกอบการของ CKP พลิกเป็นกำไรจากปัจจัยฤดูกาล เราคาดว่าธุรกิจหลักของ TTW (น้ำประปาในประเทศไทย) จะเติบโตเพียง 2% yoy และ qoq เท่านั้น เนื่องจากอุปสงค์การใช้น้ำเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคครัวเรือน เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานของบริษัทดีขึ้นอย่างชัดเจน และยังไม่เห็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นราคาหุ้นในระยะสั้น ดังนั้น เราจึงยังคงคำแนะนำขาย TTW

 

ยอดขายน้ำเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ยอดขายน้ำประปาของ TTW เพิ่มขึ้นเพียง 0.7% yoy และ 0.5% qoq เป็น 82.5 ล้านลบ.ม. ใน 3Q63 จากอุปสงค์ภาคครัวเรือนในจังหวัดปทุมธานีเพิ่มขึ้น (+3.3% yoy และ +1.2% qoq เป็น 39.0 ล้านลบ.ม.) เพราะจำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้น และประชาชนทำงานจากที่บ้าน ซึ่งมากกว่าอุปสงค์ที่ลดลงจากการส่งออกอาหารทะเลในสมุทรสาครและนครปฐม (-1.1% yoy แต่ +0.2% qoq เป็น 41.5 ล้านลบ.ม.) และจากภาคอุตสาหกรรมที่ BIE (-10.8% yoy และ -5% qoq เหลือ 2.0 ล้านลบ.ม.)  

 

คาดว่าผลประกอบการใน 3Q63F จะแข็งแกร่ง

เราคาดว่ากำไรสุทธิของ TTW ใน 3Q63 จะเพิ่มขึ้น 35% yoy และ 42% qoq เป็น 983 ล้านบาท จาก CKP ที่พลิกฟื้นเป็นกำไรเพราะผลการดำเนินงานที่โรงไฟฟ้าไซยะบุรีและเขื่อนน้ำงึมดีขึ้นในช่วงฤดูฝน เราคาดส่วนแบ่งกำไรจาก CKP จะเพิ่มเป็น 250 ล้านบาทจาก 8 ล้านบาทใน 3Q62 และขาดทุน 24 ล้านบาทใน 2Q63 เราคาดว่าผลการดำเนินงานของประปาในประเทศไทยจะเติบโตเพียง 2% yoy และ qoq อยู่ที่ 733 ล้านบาท จากยอดขายน้ำที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและการปรับขึ้นค่าน้ำประปา (0.3% ของ TTW และ 0.9% ของ PTW) เราคาดว่ากำไรของ  TTW ในงวด 9M63 จะอยู่ที่ 2.3 พันล้านบาท คิดเป็น 73% ของประมาณการกำไรปี 2563F ของเรา ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศงบ 3Q63 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน

 

คงคำแนะนำขาย

เรามองว่าผลประกอบการของ TTW ที่คาดว่าจะออกมาดีใน 3Q20 จะเป็นปัจจัยชั่วคราวเท่านั้น และผลประกอบการน่าจะลดลง qoq ใน 4Q20 เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้น และยังคงคำแนะนำขาย TTW

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง