'สามารถ-ภูดิท' ลุยสำรวจคลอง แก้ปัญหาน้ำเน่าเหม็น-น้ำท่วม กรุงเทพฯ

'สามารถ-ภูดิท' ลุยสำรวจคลอง แก้ปัญหาน้ำเน่าเหม็น-น้ำท่วม กรุงเทพฯ
15 ตุลาคม 2563
105

สามารถ พร้อมด้วย ภูดิท ลุยสำรวจคลอง กรุงเทพฯ เร่งพัฒนาการสัญจาทางเรือ แก้ปัญหาน้ำเน่าเหม็น ปัญหาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม และโฆษกอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการคมนาคมและขนส่งทางน้ำในคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร ประธานอนุกรรมาธิการและพร้อมด้วยที่ปรึกษาพิจารณาศึกษาการคมนาคมและขนส่งทางน้ำในคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฏรได้กำหนดลงพื้นที่ศึกษาลำคลองต่างๆ ในกรุงเทพฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอธิบดีกรมเจ้าท่าจัดเรือตรวจการและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและพาดูลำคลองต่างๆ โดยคณะอนุกรรมาธิการที่ปรึกษาและผู้แทนกรุงเทพมหานคร ได้นั่งเรือสำรวจสภาพแวดล้อมทางน้ำ สำหรับเส้นทางที่ได้เดินทาง ได้แก่ คลองบางกอกใหญ่ คลองภาษีเจริญ คลองมอญ คลองชักพระ

160275675529

จากการเดินทาง คณะอนุกรรมธิการ พบว่า กรุงเทพมหานครมีเส้นทางการสัญจรทางน้ำหลายเส้นทางที่สามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อแบ่งเบาการจราจรทางบก อีกทั้งพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ด้วย แต่พบว่า คลองบางแห่งต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง เนื่องจากบางแห่งยังมีสิ่งกีดขวาง การก่อสร้างที่รุกล้ำเส้นทางเดินเรือ และปัญหาการทิ้งขยะลงแม่น้ำ ซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และเรือที่ยังใช้น้ำมัน ซึ่งส่งกลิ่นรบกวนประชาชนที่อยู่ริมลำคลอง ปัญหาการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ ที่จะทำให้การจราจรทางน้ำในเวลาเร่งด่วนอาจเกิดความไม่สะดวก

160275675537

หลังเสร็จการลงพื้นที่ คณะอนุฯ และที่ปรึกษา ได้รับฟังการบรรบายภาระกิจของกรมเจ้าท่าและการบรรยายสรุปบทบาทภาระกิจของกรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้องในการดูแลแม่น้ำ ลำคลอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมแม่น้ำ ลำคลองและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมขัง และปัญหาในการจัดการน้ำ คือกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ต่ำ ขาดงบประมาณในการจัดเก็บขยะ และงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพน้ำ ซึ่งในการจัดการน้ำกรุงเทพมหานครได้มีการบูรณาการกับกรมชลประทานในการจัดการน้ำ

นายสามารถ ได้สอบถามผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ทราบว่าเคยมีการใช้นักโทษจากราชทัณฑ์มาลอกท่อระบายน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาได้ผล อีกทั้งท่านนายกฯ ประยุทธ เคยสั่งการให้หน่วยงานต่างจังหวัดที่ต้องการลอกท่อระบายน้ำ ให้ใช้นักโทษ จากเรือนจำในพื้นที่มาทำงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้นักโทษมีงานทำ มีรายได้แล้ว เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่ากรุงเทพมหานครใช้วิธีประกวดราคา ผู้เสนอราคาต่ำก็จะได้

160275675511

นายสามารถ ได้ฝากกรุงเทพมหานครอยากให้มีการพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง ที่มีอยู่ให้สามารถใช้สัญจรได้ มากกว่าเส้นทางน้ำเดิมที่มีอยู่ เช่น คลองแสนแสบ คลองผดุงกรุงเกษม และคลองเปรมประชากร

สำหรับการพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นเส้นทางสัญจรได้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาคลองต่างๆ ให้สามารถเป็นเส้นทางสัญจรและแหล่งท่องเที่ยวเหมือนในอดีตที่ประชาชนใข้เป็นเส้นทางสัญจรได้

คณะอนุกรรมาธิการ ฯ และที่ปรึกษาได้จะนำผลสรุปและแนวทางการทำงานของกรมเจ้าท่าและกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาเส้นทางแม่น้ำ ลำคลอง เสนอต่อกรรมาธิการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ รัฐสภา เพื่อทราบต่อไป

โดยนอกจากเป็นการพัฒนาการขนส่งทางน้ำแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพได้อีกด้วย

ทั้งนี้ จะนำปัญหาทั้งหมดที่ได้จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเสนอไปยังหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพื่อออกเป็นนโยบายให้ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพ นำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพอย่างยั่งยืน

160275675538

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง