"วราวุธ" สั่งตรวจสอบโรงงานพลาสติกในทุกพื้นที่

15 ตุลาคม 2563
158

รมว.ทส.ตั้งคณะทำงาน 2 ชุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานพลาสติกทุกพื้นที่ สั่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ตั้งเป้าให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 แก่คนไทย

จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่  3/2563 โดยมีประเด็นวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ 1) มาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกซึ่งจะมีการพิจารณากำหนดปริมาณเศษพลาสติกนำเข้าจากต่างประเทศให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศ 2) การส่งเสริมให้มีการนำเศษพลาสติกในประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 3) การจัดการกับตู้สินค้าคงค้างประเภทเศษพลาสติก

นายวราวุธ  กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 2 คณะ ภายใต้คณะอนุกรรมการฯ คือ คณะทำงานติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานพลาสติกและการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก และคณะทำงานเฉพาะกิจในพื้นที่ เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานพลาสติกและกำกับ

โดยประเด็นการนำเข้าเศษพลาสติกได้ติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานพลาสติกและการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก มอบหมายให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบโรงงานพลาสติกในทุกพื้นที่ทั้ง 129 แห่ง รวมทั้งในเขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี สำรวจปริมาณความต้องการเศษพลาสติกที่แท้จริง และตรวจสอบว่าการดำเนินการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยให้คณะทำงานฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณากำหนดการอนุญาตการนำเข้าเศษพลาสติกอย่างเหมาะสมต่อไป

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้กรมศุลกากรปรับแก้ไขระเบียบกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกรณีที่มีตู้คอนเทนเนอร์ผิดกฎหมาย แทนที่จะมายึดขายทอดตลาดก็ให้สามารถผลักดันตู้สินค้านั้นกลับประเทศต้นทางได้ทันทีคาดว่าการประชุมครั้งหน้าจะได้คำตอบที่ชัดเจน

ดังนั้น ผลสรุปของการประชุมคือการตั้งคณะทำงานขึ้นมาภายใน 60 วันก่อนปีใหม่ จะผลักดันเพื่อให้ได้ของขวัญปีใหม่กับคนไทยปี 2564 และปี 2565 จะหยุดการนำเข้าได้หรือไม่แต่ต้องขอยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วอีกไม่กี่ปีจากนี้ไปถ้าหากปี 2564 เราหยุดการนำเข้าได้เราก็จะหยุดแต่ถ้ามีความจำเป็นในเบื้องต้นก็จะอนุโลมให้อีก 1-2 ปีแต่ถ้าที่สุดแล้วจะต้องไม่มีการนำเข้าขยะมาในประเทศไทยอีกต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง