‘คนละครึ่ง’ ลงทะเบียน รับสิทธิ 'เงิน 3,000 บาท' ต้องรู้อะไรบ้าง?

‘คนละครึ่ง’ ลงทะเบียน รับสิทธิ 'เงิน 3,000 บาท' ต้องรู้อะไรบ้าง?
16 ตุลาคม 2563
153,937

เช็คลิสต์! ลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง" รับสิทธิ "เงิน 3,000 บาท" ต้องเตรียมพร้อมข้อมูลอะไรบ้าง ก่อนเข้าไปลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันนี้ 16 ต.ค.63 เวลา 06.00 น. จนกว่าจะครบสิทธิ 10 ล้านคน

โครงการ คนละครึ่ง เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ซึ่งวันนี้ (16 ตุลาคม 2563) นับเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ หลังจากที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้เปิดให้ร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะร้านค้ารายย่อย หาบเร่ และแผงลอย ครอบคลุมกิจการประเภทร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ซึ่งไม่ใช้ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์และนิติบุคคล ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบแล้ว

ทั้งนี้โครงการคนละครึ่ง เป็นโครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย รวมถึงเป็นการสนับสนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

160274987447

  • สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง กับข้อควรรู้?

สิทธิที่ภาครัฐจะช่วยจ่าย 50% และประชาชนผู้มีสิทธิออกเอง 50% ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะได้ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน โดยจะต้องใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอพพลิเคชั่นเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

โดยผู้ที่ได้รับสิทธินั้นจะสามารถใช้จ่ายสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยวงเงินรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดทั้งโครงการ สามารถใช้ได้ในช่วงเวลา 06.00-23.00 .เท่านั้น หากในวันใดที่ไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้ไม่หมดในแต่ละวัน ระบบจะไม่หักสิทธิ แต่จะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าสู่ระบบ และจะคำนวณใหม่ทุกๆ เวลา 06.00 .ของทุกวัน ดังนั้นผู้ที่มีสิทธิสามารถใช้สิทธิได้จนกว่าจะครบ 3,000 บาท

ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ ต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ก่อน และต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ทั้งนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากระบบก่อน ทั้งนี้สิทธิทั้งหมดของโครงการคนละครึ่งนี้ครอบคลุมทั้งสิ้น 10 ล้านคน แต่หากไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS ยืนยัน จะเท่ากับว่าผู้ที่ได้รับสิทธินั้นจะหมดสิทธิทันที และสิทธินั้นจะถูกส่งกลับเข้าไปในระบบ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิต่อไป

  • คุณสมบัติของประชาชนผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ?

สำหรับประชาชนที่ต้องการจะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการหรือรับสิทธินั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.มีบัตรประจำตัวประชาชน เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียน

3.ไม่เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐได้ที่ www.cgd.go.th]

4.หากลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่ได้สิทธิช้อปดีมีคืน

160275015959

  • วิธีเข้าร่วมโครงกรและการใช้สิทธิ

1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสิทธิจะหมด ซึ่งลงทะเบียนได้เฉพาะเวลา 06.00-23.00 . เท่านั้น

2.ได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ ซึ่งจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 วัน

3.ดาวน์โหลดและติดตั้ง และยืนยันตัวตนบรแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

4.ได้รับสิทธิคนละครึ่ง 150 บาท/วัน ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 . ในแต่ละวัน

5.เติมเงินเข้า G-Wallet และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

6.เข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง กดสแกน QR Code ที่ร้านค้าถุงเงิน หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7.เสร็จสิ้นการชำระเงิน

160275000580

  • เจาะลึกการใช้งานแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

1.เปิด APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store ทั้งโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์และ iOS พิมพ์ค้นหาคำว่าเป๋าตังและดาวน์โหลดหรือติดตั้ง

2.เมื่อเข้าไปที่แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ รอรับรหัส OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS นำมากรอกและกดยอมรับเงื่อนไขและตกลง จากนั้นระบบจะให้ตั้งค่ารหัส PIN 6 ตัว หรือรหัสผ่าน

3.เปิด G-Wallet หรือบัญชี เพื่อนำไปใช้สิทธิตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิตของภาครัฐ โดยเข้าไปลงทะเบียน ยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชน รอรหัส OTP เพื่อยืนยัน รวมถึงสแกนใบหน้า เมื่อยืนยันเรียบร้อย จะแสดงหน้า G-Wallet ที่มีสิทธิจากมาตรการรัฐขึ้นมา

4.สำหรับการเติมเงินสามารถทำได้ 2 แบบ คือ ผ่าน Krungthai NEXT และเติมเงินผ่าน ATM 

160275018387

  • *ข้อควรรู้*

1.เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก

2.หากเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง