ก.แรงงาน ฝึกทักษะแรงงานสมองกล รองรับEEC

ก.แรงงาน ฝึกทักษะแรงงานสมองกล รองรับEEC
15 ตุลาคม 2563
98

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้ากว่า 5,000 คนขับเคลื่อนทักษะแรงงานสมองกล ฝึกเทคโนโลยีชั้นสูง สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน รองรับ EEC ปี 2564

นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนาแรงงานให้เป็นรูปธรรม การบริการแก่แรงงานที่ครอบคลุมทั้งการจัดหาแรงงาน

160274152743

การพัฒนาฝีมือแรงงาน สวัสดิการแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน และประกันสังคม ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้ กพร.ดำเนินการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นป้อนแรงงานให้แก่กลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วย

นายธวัช  กล่าวต่อไปว่า ปี 2563 กพร. ได้ดำเนินการภายใต้แผนพัฒนากำลังคนของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ขับเคลื่อนโดย MARA สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ฝึกทักษะให้แก่แรงงานในโครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป้าหมาย 6,400 คน ดำเนินการแล้ว 6,370 คน และในปี 2564 เป้าหมาย 5,440 คน ซึ่งเน้นด้านเทคโนโลยีชั้นสูง

160274155192

อาทิ ระหว่างเดือนตุลาคมพฤศจิกายน 2563  MARA จะเปิดฝึกอบรม 4 หลักสูตร ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ได้แก่ หลักสูตร การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ CMM ระดับ 1 จำนวน 2 รุ่น การใช้โปรแกรม Solid work ช่วยในการออกแบบ จำนวน 1 รุ่น การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC & GxWork3 จำนวน 1 รุ่น และการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการจับชิ้นงานขั้นพื้นฐาน (Handing Robotic) จำนวน 1 รุ่น สนพ.ฉะเชิงเทรา เปิดฝึกอบรมหลักสูตร Internet of Things (IOT)  Automation Robotics และMechatronics

ทั้งนี้ เน้นกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป นักศึกษาจบใหม่ แรงงานในระบบ และผู้ว่างงานที่มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างฝีมือ ผู้เข้ารับการฝึกจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้มีทักษะสูงขึ้นรวมถึงเน้นทักษะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ

160274157727

สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรข้างต้นสอบถามรายละเอียดได้ที่ สพร.3 ชลบุรี 038 276445 สพร.17 ระยอง 038 683951 – 3  สนพ.ฉะเชิงเทรา 038 851221 และ MARA 038 276823 หรือหลักสูตรอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th  หัวข้อ สมัครฝึกอบรม หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีกพร.กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง