ใครอยากหาเรื่อง กกต.ถามผมได้

ใครอยากหาเรื่อง กกต.ถามผมได้
13 ตุลาคม 2563
387

"สมชัย" ท้าใครอยากหาเรื่อง กกต.ถามได้ หลังเคาะเตรียมประกาศเลือกตั้ง อบจ.ตามใจตัวเอง 26 ต.ค.

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โพสต์เฟซบุ๊คว่า 60 วัน ตามกฎหมาย หรือ 60 วันตามใจ กกต. กกต.กำหนดให้ วันเลือกตั้ง อบจ. เป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2563  โดยให้เหตุผลว่า กกต. จะออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563  ดังนั้น วันที่ 20 ธันวาคม 2563 จึงเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 60 วัน มาตรา 142 ของ พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น ระบุว่าเมื่อ ครม.เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น และแจ้งให้ กกต. ทราบ กกต.จะเป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้งท้องถิ่น

มาตรา 11 ของพรบ.ดังกล่าว ระบุว่า ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน หากสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ วรรคท้ายของมาตรานี้ ระบุว่า กกต.อาจมีคำสั่งย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีคำสั่งดังกล่าว

ครม.มีมติ ให้ เลือกตั้ง อบจ. วันที่ 6 .. 2563

หนังสือของ ครม. มาถึง กกต. วันที่ 7 ..2563

กกต.ประชุม วันที่ 12 .. 2563

กกต.บอกจะไปออกประกาศวันที่ 26 .. เพื่อให้วันเลือกตั้งนับแล้วอยู่ในกรอบ 60 วันของกฎหมาย

ข้อพิจารณา คือ 60 วัน สมควรนับจากวันที่มีเหตุ (6 ..) หรือวันที่ จดหมายมาถึง (7 ..) ก็ยังพอรับได้ แต่นับตามใจชอบจากวันที่กกต.พร้อมทำงาน (26 ..)นั้น น่าจะตามใจ กกต. ไม่ใช่ตาม กม.แล้ว

ใครอยากหาเรื่อง กกต.ถามผมได้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: