ชะลอตกงาน ครม. ส่ง แรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 9,500 คนอบรม

ชะลอตกงาน ครม. ส่ง แรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์  9,500 คนอบรม
12 ตุลาคม 2563
116

ครม.เห็นชอบ โครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอ การว่างงานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งเป้าอบรม 9,500 คน วงเงินกว่า 186 ล้าน

เมื่อวันที่12 ต.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบโครงการฝึกอบรมเพื่อชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และทักษะสำหรับการทำงานร่วมกับกระบวนการผลิตบนแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม 4.0 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่จะเข้าร่วมโครงการ 34 ราย และมีกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมงานผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วงเงินดำเนินโครงการ กว่า 186 ล้านบาท

โดยมีเป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 9,500 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.จัดอบรมหลักสูตรระดับซุปเปอร์ไวเซอร์ และพนักงานในระดับผู้จัดการของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จำนวน 2,300 คน 2.จัดอบรมหลักสูตรอุตสาหกรรม 4.0 ระดับปฏิบัติการให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จำนวน 3,600 คน และ3.จัดอบรมหลักสูตรอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับพนักงานระดับแรงงานให้กับพนักงานระดับแรงงานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จำนวน 3,600 คน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: