"ศรีสุวรรณ" เตรียมร้อง สปน.ตรวจสอบ "องค์กรผู้บริโภค"

11 ตุลาคม 2563
175

"ศรีสุวรรณ" เตรียมร้อง สปน.ตรวจสอบ "องค์กรผู้บริโภค" เหตุคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์กฎหมาย-หวังประโยชน์จากทุนประเดิม

            นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า  วันที่ 12 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ตนจะไปยื่นเรื่องที่ศูนยย์รับเรื่องร้องเรียน ทำเนียบรัฐบาล ให้ตรวจสอบ 155 องค์กรเข้าชื่อจดแจ้งเป็นสภาองค์กรผู้บริโภค ว่าเป็นองค์กรที่เข้าหลักเกณฑ์การจดแจ้งเป็นสภาองค์กรผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ.2562 หรือไม่ โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และขอหลักฐานยืนยันต่อการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เนื่องจากสงสัยว่าเป็นการแจ้งเท็จ

        "การใช้สิทธิเข้าชื่อกันแจ้งต่อทะเบียนกลางเพื่อเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคได้นั้น องค์กรผู้บริโภคนั้นๆจะต้องดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีตามที่กฎหมายกำหนด แต่ปรากฎว่ามีตัวแทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคที่ ไปยื่นต่อนายทะเบียนกลาง เพื่อขอเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว จึงเป็นที่สงสัยว่าองค์กรผู้บริโภคต่างๆเหล่านั้น ได้ดำเนินการหรือมีผลงานในการคุ้มครองผู้บริโภคมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างไรบ้าง เพราะถ้าองค์กรต่างๆเหล่านั้นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จริงกันทุกองค์กร คงไม่มีปัญหาผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างแพร่หลาย  และอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีสภาองค์กรผู้บริโภคก็ยังได้ เว้นแต่มีความพยายามที่จะจัดตั้งองค์กรผู้บริโภคขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่อทุนประเดิมแก่สภาองค์กรผู้บริโภค"นายศรีสุวรรณ ระบุ.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง