อีอีซีทอดสะพานเชื่อมภาคใต้

อีอีซีทอดสะพานเชื่อมภาคใต้
12 ตุลาคม 2563
180

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่รัฐบาลหวังให้เป็นกลไกยกระดับเศรษฐกิจประเทศทั้งเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการพุ่งเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่รัฐบาลหวังให้เป็นกลไกยกระดับเศรษฐกิจประเทศทั้งเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการพุ่งเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

เป็นเรื่องธรรมดาโครงการใหญ่คำถามย่อมมีตามมามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายความเจริญจากอีอีซีไปในพื้นที่อื่นๆของประเทศ  หรือแม้แต่อีอีซีจะมีศักยภาพขับเคลือนประเทศทั้งประเทศได้จริงหรือไม่ 

ล่าสุดมีการเสนอโครงการ“สะพานไทย”เชื่อมต่อจากอีอีซีไปยังภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน รายละเอียดเมกกะโปรเจคข้ามฟากฝั่งของประเทศนี้ ประกอบด้วย สะพานที่มีความยาว 80-100 กิโลเมตรที่สามารถทำให้เส้นทางที่ปกติต้องอ้อมไกลถึงเกือบ 400 กิโลเมตรลดลงเหลือ 1 ใน 3

นอกจากนี้และมากกว่านั้นคือ สามารถเชื่อมความเจริญจากภาคตะวันออกจะมาเชื่อมกับภาคตะวันตก และลงไปยังพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกได้เลย ซึ่งพื้นที่ภาคใต้มีอีกเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ Southern Economic Corridor(SEC) รอรับลูกอยู่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง