สั่ง 4 ผู้ว่าฯจังหวัดชายแดนติด 'มาเลเซีย' สกัด 'โควิด' ระบาด

สั่ง 4 ผู้ว่าฯจังหวัดชายแดนติด 'มาเลเซีย' สกัด 'โควิด' ระบาด
9 ตุลาคม 2563
249

เช็คมาตรการ "มหาดไทย" สั่งผู้ว่าฯ 4 จังหวัดคุมเข้มชายแดนมาเลเซีย สกัด"โควิด"ระบาด ย้ำมาตรการป้องกันไวรัสพื้นที่จัดประเพณีพื้นบ้าน

รายงานข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย(ศบค.มท.) แจ้งว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 7 ..ที่ผ่านมา มีการรายงานปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เป็นจำนวนมากในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากผู้อยู่อาศัยในประเทศ และผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งกรณีการจัดแข่งขันกีฬาประเพณีเรือยาวของไทย ซึ่งมีการจัดการแข่งขันในหลายจังหวัดแต่พบว่ามีการละเลยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ป้องกันและสกัดกั้นตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

รายงานข่าวระบุว่า นอกจากนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าฯกทม. ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการดังนี้

1.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ .นราธิวาส ยะลา สตูล สงขลา เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรการเดินทางเข้ามาในประเทศผ่านจุดผ่านแดนในพื้นที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง ป้องกัน มิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศของคนไทยและบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดน หากพบเห็นให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2.สำหรับการจัดแข่งขันกีฬาประเพณีเรือยาว หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เทศกาลสำคัญที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและแออัด เช่น เทศกาลกินเจ และประเพณีลอยกระทง เป็นต้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับและเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: