การเมือง

ทบ. โต้กลับ 'ทวิตเตอร์' ปัดทำ 'ไอโอ' โจมตี 'นักการเมือง'ตรงข้าม

'กองทัพบก' แจง 'ทวิตเตอร์' สรุปข้อมูลจากผู้ที่ไม่สามารถระบุตัวตน โยง 'กองทัพ' ทำไอโอ โจมตี ฝ่ายการเมืองตรงข้าม ไม่เป็นธรรม แนะ ตรวจสอบข้อมูล ยัน ทบ. ใช้แพลตฟอร์ม สร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. จากกรณีทวิตเตอร์เปิดเผยรายงานโดยระบุว่าได้ลบ 926 บัญชีออกจากทวิตเตอร์ หลังพบว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับปฏิบัติการ ไอโอ โดยกองทัพไทย โดยพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามชื่อดัง

โดยล่าสุด พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากกรณีทวิตเตอร์ได้รายงานการระงับบัญชีผู้ใช้ แพลตฟอร์มในประเทศไทย ระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติด้านข้อมูลข่าวสาร นั้น รายงานดังกล่าว ต้องตรวจสอบข้อมูลกับทางทวิตเตอร์ก่อน ต้องดูในรายละเอียดด้วย แต่จากที่เห็นตามข่าวที่มีการเผยแพร่ขณะนี้ เป็นไปในลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้ ซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนได้แล้ววิเคราะห์สรุปว่า มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพบกนั้น น่าจะเป็นข้อสรุปที่ไม่เป็นธรรมกับกองทัพบก เพราะการประมวลผลภาพรวมที่ขาดการวิเคราะห์เชิงลึก ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และไม่ได้มาจากบัญชีที่เป็นทางการของกองทัพบก ประกอบกับเป็นข้อมูลที่เน้นเรื่อง จำนวน, ความถี่, การแฮชแทคต่างๆ ที่บุคคลทั่วไป สามารถกระทำในลักษณะดังกล่าวได้โดยอิสระ

สำหรับกองทัพบกเองมีการใช้งานทวีตเตอร์เพื่อการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ระหว่างกองทัพบกกับสาธารณะ และกับกำลังพลภายในองค์กร เป็นทวีตเตอร์ในนามหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและโดยหน่วยทหารที่จัดทำขึ้นเอง ซึ่งข้อมูลที่ถูกนำเข้าในระบบเป็นความจริง เป็นการสื่อสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น การบรรเทาสาธารณภัย และการบริการภาครัฐ ความคืบหน้าในภารกิจต่างๆ ของกองทัพบก
ซึ่งสามาถติดตามหรือเข้าไปรับชมได้ในทวิตเตอร์ ชื่อบัญชี “ @armypr_news” ซึ่งผู้ที่ติดตาม จะทราบว่าเป็นข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ ส่วนคนที่ยังไม่เคยเขามาเยี่ยมชมสามารถเข้าไปติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้ รวมถึงในแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่างเป็นทางการของกองทัพบกด้วย เช่น เพจเฟสบุ๊ค “ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก” , เว็บไซต์ www.rta.mi.th, Official line “กองทัพบก”

อย่างไรก็ตามขอเรียนว่า เรื่องการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ยืนยันไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เพราะไม่ใช่ภารกิจหรือวัตถุประสงค์ในการใช้แพลตฟอร์มทวิตเตอร์ของกองทัพบก

160222705566