คนไทยเชื่อมั่น 'เที่ยวค้างคืน'

คนไทยเชื่อมั่น 'เที่ยวค้างคืน'
9 ตุลาคม 2563
943

ตามที่ ครม.สัญจรจังหวัดระยอง เห็นชอบการเพิ่มสิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ทั้งเพิ่มสิทธิการจองห้องพักและวงเงินสิทธิจองตั๋วเครื่องบิน เพื่อจูงใจให้เกิดการเดินทางไปในจังหวัดที่ไกลขึ้น

ขณะที่ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. (TATIC) เผยแพร่ผลสำรวจข้อมูลคนไทยทั่วประเทศ 1,208 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 17-20 ก.ค.2563 เพื่อให้ทราบพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงปี 2563 พบว่า คนไทยยังมีความเชื่อมั่นสูงต่อภาพรวมของภาวะการท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยมากกว่าครึ่งมีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนข้ามจังหวัด

เนื่องจากมีความมั่นใจในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติโดยสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ส่วนผู้ที่ยังไม่วางแผนเดินทางให้เหตุผลหลักคือ ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ ยังกังวลในเรื่องของไวรัสและไม่มั่นใจในมาตรการต่างๆ 

ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นความสำคัญของสุขอนามัย ความสะอาดและมาตรการป้องกันโรคที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยว เช่น การพ่นฆ่าเชื้อก่อนและหลังใช้บริการทุกครั้ง การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว การเว้นระยะห่างจากลูกค้าก่อนหน้า การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสม การบริการแบบไร้สัมผัส (contactless) ตลอดจนการทำแคมเปญหรือให้สิทธิพิเศษอย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: