"ประธานรัฐสภา" ไม่ชัด จะประชุมรับหลักการ ร่างแก้รธน.6ฉบับเมื่อใด

5 ตุลาคม 2563
512

สภาฯ จะกลับมาเปิดสมัยประชุมอีกครั้ง เดือนพฤศจิกายน วาระสำคัญคือ การพิจารณาแก้ไขร่างรธน. วาระรับหลักการ แต่ล่าสุดยังไม่มีกำหนดวันที่แน่ชัด

               นายชวน หลีกภัย ประธานผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ที่สถาบันพระปกเกล้าถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่ประชุมร่วมรัฐสภา ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะมีเปิดประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวเมื่อใด ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎร จะเปิดสมัยประชุม วันที่ 1 พฤศจิกายน ดังนั้นต้องหารือเพื่อกำหนดการเปิดประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ อยู่ระหว่างพิจารณา และทราบว่าจะทำให้แล้วเสร็จ วันที่ 22 ตุลาคมนี้ แต่โดยระเบียบกมธ.สามารถขอขยายเวลาทำงานได้ ส่วนความเห็นของตนต่อเรื่องนี้ไม่ขอออกความเห็นเพราะกังวลว่าจะเป็นการชี้นำ

               นายชวน กล่าวถึงการพิจารณาบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ที่มีกลุ่มไอลอว์เป็นผู้นำเสนอ ว่า สภาผู้แทนราษฎรระดมเจ้าหน้าที่ 100 คนตรวจสอบรายชื่อเสร็จภายใน 5 วันและขณะนี้ส่งรายชื่อทั้งหมดให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ จากนั้นจะส่งมายังสภาฯ เพื่อประกาศให้ประชาชนตรวจสอบและจะคัดค้านรายชื่อหรือไม่ ภายใน 30 วัน ดังนั้นในปฏิทินเบื้องต้นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชนนั้นบรรจุได้ในเดือนพฤศจิกายน.
 
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง