โต้ปมทุจริต เบี้ยวจ่ายเงินค่ารถเอนกประสงค์ 50 ล้าน

โต้ปมทุจริต เบี้ยวจ่ายเงินค่ารถเอนกประสงค์ 50 ล้าน
5 ตุลาคม 2563
355

'นิพนธ์' ปัดทุจริต หลัง ป.ป.ช.ชี้มูลเบี้ยวจ่ายเงินค่ารถเอนกประสงค์ 50 ล้านให้เอกชน เปิดหลักฐานใหม่สู้คดีแฉฮั้วประมูลชัด-บริษัทคู่แข่งเอเย่นต์เก๊

ที่พรรคประชาธิปัตย์ เวลา 10.00 . นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(...) ชี้มูลความผิดละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณให้เอกชนเป็นค่ารถซ่อมบำรุงทางเอนกประสงค์ 2 คัน วงเงิน 50,850,000 บาทในขณะดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลาว่า ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการทุจริต แต่เป็นเรื่องที่ตนทำไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน เป็นเรื่องที่เกิดก่อนเป็นนายก อบจ.สงขลาเมื่อปี 2556 การกล่าวหาผมว่ากระทำความผิด หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะเห็นว่าการจัดซื้อไม่ถูกต้อง เกิดก่อนการมารับตำแหน่ง นายก อบจ.สงขลา เมื่อเกิดการร้องเรียนจึงยังไม่อนุมัติให้จ่ายเงินได้

ทั้งนี้ ทำหนังสือไปยังป... เมื่อวันที่ 29 เม.. 63 เพื่อขอชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวด้วยวาจา แต่เมื่อวันที่ 9 .. 63 ทาง...ได้ทำหนังสือลงนามโดยนายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการ ... ภาค9 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการไต่สวน ตอบกลับมายังตน โดยระบุว่า ได้ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆ ครบถ้วนชัดเจน เพียงพอต่อการวินิจฉัยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมาชี้แจงด้วยวาจา 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบของคณะกรรมการ พบว่าการจัดซื้อครั้งนี้มีการสมยอม เนื่องจากมีการขยายเวลาซื้อแบบการประกวดราคาจากวันที่ 20-24 เม..256 ต่อมา 25 เม..56 กลับประกาศขยายเวลาถึงวันที่ 3 ..2556 ตรงนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระบุว่าทำไม่ได้ เพราะถ้าจะขยายเวลาจริงๆ ต้องขยายก่อนวันที่ 24 เม.. หากขยายหลังวันที่ 24 เม.. ถือเป็นการไม่ชอบและต้องประกาศยกเลิก อีกทั้งต้องประกาศให้มีการประกวดราคาใหม่ แต่พบว่าในระยะเวลาที่ขยายดังกล่าวในวันที่ 3 .. มีบริษัทเข้ามาซื้อแบบ คือ บริษัท เอส พี เค ออโต้เทค จำกัด ซึ่งพบว่าจดทะเบียนก่อนหน้านั้นเพียง 2 วัน ทำให้เห็นได้ว่าการขยายเวลาซื้อแบบมีเพียงบริษัท เอส พี เค ที่ได้รับประโยชน์เพียงบริษัทเดียว

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังพบว่า บริษัท เอส พี เค ได้อ้างเป็นตัวแทนบริษัทต่างประเทศทั้งที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา จนทำให้เป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเข้าร่วมประมูลเป็นคู่แข่งขันหรือคู่เทียบ แต่ความจริงจากการตรวจสอบได้รับเอกสารยืนยันจากหน่วยงานทางการของทั้งสองประเทศยืนยันว่าบริษัทเหล่านั้นไม่มีอยู่จริง และบริษัท เอส พีเค ไม่ได้เป็นตัวแทนตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการยังตรวจสอบได้รับเอกสารจากบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยืนยันว่าบริษัทพลวิศว์ฯ ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทดังกล่าว

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า จากหลักฐานทั้งหมด บริษัททั้งสองแห่งนี้น่าเชื่อว่ามีการปลอมแปลงเอกสารและการสมยอมกันในการสู้ราคานอกจากนี้ยังตรวจพบความเชื่องโยงของกลุ่มบริษัทที่มาร่วมยื่นประมูล เป็นการฮั้วประมูล มีการซื้อตั๋วแลกเงินให้กับบริษัทที่แข่งขันกับตัวเอง ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความผิดปกติแน่นอน และพบด้วยว่ามีเอกสารปลอมอื่นๆ อีก เช่น การปลอมลายเซ็นต์บุคคลที่อ้างเป็นกรรมการบริษัท เอส พี เค  ซึ่งประเด็นนี้ทางอบจ. ได้ดำเนินคดีแล้ว

พยานหลักฐานที่ได้มา เป็นหลักฐานใหม่ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อเมื่อปี 56 เป็นการจัดซื้อที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นการขยายระยะเวลา ส่อให้เห็นถึงการสมยอม หนังสือยืนยันจากประเทศออสเตรเลีย กงสุลไทยในออสเตรเลียยืนยันว่าไม่มีอยู่จริงเมื่อไม่มีคู่เทียบ มีเพียงบริษัทเดียว ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย การจัดซื้อดังกล่าวต้องยกเลิก เพราะถือว่าผิดประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ และขัดต่อพ...จัดซื้อจัดจ้าง 2560"นายนิพนธ์ กล่าว

นายนิพนธ์ กล่าวด้วย่วา ที่สำคัญ เมื่อวันที่ 17 ..2552 มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงอบจ.สงขลา โดยมีสาระสำคัญให้ชำระเงินต่อเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว แต่ขณะนี้คดียังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น ช่วงบ่ายวันนี้ผมให้ตัวแทนนำเอกสารที่ได้มาใหม่ไปยื่นต่อป... เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปนายนิพนธ์ ระบุ.

160187007984

"ขอยืนยันปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตจากข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่และชอบตามอำนาจหน้าที่นายก อบจ.สงขลา ไม่ได้มีเจตนาหรือกลั่นแกล้งเรียกผลประโยชน์ และจนถึงขณะนี้เงิน 50 ล้านบาทยังอยู่ที่คลัง อบจ.สงขลา ยังไม่มีการใช้เงินแต่บาทเดียว ทุกอย่างไม่ได้ทุจริต ไม่ได้กลั่นแกล้งใคร เพราะการชะลอการชำระเงินให้ผู้ชนะการประมูล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน ทุกอยากมีเอกสารหลักฐานยืนยัน ซึ่งขณะนี้จะไปยื่นเอกสารที่ ...เพิ่มเติม"นายนิพนธ์ กล่าว

นายนิพนธ์ ยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว เพราะข้อเท็จจริงจะเป็นเกราะคุ้มครอง ส่วนที่มีกระแสเรื่องมาตรฐานของประชาธิปัตย์นั้น ยืนยันมาตรฐานนี้คือมาตรฐานยังไม่มีการจ่าย ที่ผ่านมาเรื่องอื่นเป็นการจ่ายเงินหลวงไปแล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: