นักออกแบบจาก ‘ดอยตุง’ อวดดีไซน์สวยช่วยโลก

นักออกแบบจาก ‘ดอยตุง’ อวดดีไซน์สวยช่วยโลก
2 ตุลาคม 2563 | โดย มิโคล
198

กลุ่มนักออกแบบจาก ‘มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง’ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สร้างศิลปะแฟชั่นผ่านแบรนด์ ‘ดอยตุง’ นำเสนองานสร้างสรรค์ที่เป็นมากกว่าคำว่า ดีไซน์โก้ ฟังก์ชั่นดี นั่นคืองานออกแบบที่ ‘ไม่ทำลายโลก’

เมื่อโลกแห่งแฟชั่นได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา จนบางครั้งกลายเป็นธุรกิจที่สร้างผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไม่ตั้งใจ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนฝุ่น PM 2.5 ปัญหาขยะ ฯลฯ  ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นแนวคิดหลักในการรังสรรค์งานแฟชั่นของกลุ่มนักออกแบบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

160158062748

 โรงงานทอผ้า โครงการพัฒนาดอยตุง

เช่น เรื่องราวการทอผ้าแบบดั้งเดิมตามวิถีชนเผ่า การทำเซรามิกสุดประณีต ที่เปลี่ยนก้อนดินให้เป็นงานศิลปะ การออกแบบแฟชั่นที่เป็นมากกว่าเทรนด์ ดีไซน์สวย และฟังก์ชั่นที่ดีแล้ว งานออกแบบเหล่านี้ต้องยึดหัวใจคือ ไม่ทำลายโลก โดยให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม กระบวนการผลิตที่มุ่งหวังที่จะลดขั้นตอนในการผลิต ระยะเวลาในการทำงานที่สั้นลง การลดการใช้พลังงาน รวมไปถึงการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

160158068518

 โรงงานเซรามิก โครงการพัฒนาดอยตุง

กลุ่มนักออกแบบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิด การออกแบบอย่างยั่งยืน ที่เน้นสมดุลแห่งความเรียบง่าย และลดผลกระทบต่อธรรมชาติให้มากที่สุดในทุกขั้นตอนการผลิต ยึดหลักแนวคิด ซีโร่ เวสต์ (Zero Waste) หรือ ขยะเหลือศูนย์ ตั้งแต่การออกแบบ การตัดเย็บเพื่อลดปริมาณของเสียเหลือทิ้งให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเหลือทิ้งเป็นขยะเลย ตลอดจนนำเอาขยะพลาสติกในท้องทะเล และเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สวยและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่ในการผลิตสินค้าเเฟชั่น  

160158075264

160158077898

 กระเป๋าดอยตุง คอลเลคชั่่น "ม้ง"

ผลงานล่าสุดในการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ได้รางวัลจากเวทีประกวดระดับประเทศ ได้แก่  1. รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award :: PM Award 2020) ประเภทสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย และ 4 รางวัล สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี (Design Excellence Award 2020 หรือ Demark) ประเภทกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์  กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย และกลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ จัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมและยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

160158083357

160158086638

  นักออกแบบจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

160158092223

160158094393

งานดีไซน์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คอลเลคชั่นเสื้อโค้ท และกระเป๋า ในชื่อ ม้ง  (HMONG) โดย เสื้อโค้ทม้ง (HMONG : Coat) ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องแต่งกายชนเผ่าม้งบนดอยตุง ที่มีอากาศหนาวเย็น ผสมกับการเล่นสีสันที่สดใสเพิ่มความสนุกให้ชิ้นงาน และที่สำคัญคือการนำขวดพลาสติกเหลือใช้ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 130 ใบ มาผ่านกระบวนการ อัพไซเคิล (Upcycled) โดยใช้เป็นวัสดุร่วมกับเส้นใยธรรมชาติ ถักทอออกมาเป็นเสื้อโค้ทแฟชั่น พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษเลือกใส่ได้ 2 ด้าน 2 สไตล์ สามารถกันหนาว และกันละอองน้ำได้ดี ทำให้ไม่อับชื้น

160158109764

 โรงงานทำกระดาษสา

กระเป๋าม้ง (HMONG: Shoulder Bag) ผลิตจากลายผ้าที่มีความร่วมสมัย ทอด้วยเส้นใยธรรมชาติจากเยื่อไผ่ 100% และวัสดุด้านในเป็นฟรอยด์ฉนวน เก็บอุณหภูมิ สามารถใส่กล่องข้าว ลดการเกิดปัญหาอาหารบูดเสีย ป้องกันฟู้ดเวสท์ (Food Waste) ได้ แถมยังมีความทนทานทำให้ยืดอายุการใช้งานของกระเป๋าได้นานขึ้น

160158096887

 เซรามิกดอยตุง คอลเลคชั่น ซีโร่ 

ชุดเซรามิกแก้วกาแฟและชุดชงกาแฟดริป ดีไซน์มินิมอล ชื่อว่า เซรามิกซีโร่ (CERRAMICS ZERO) มีลูกเล่นตรงด้ามจับรูปทรงแปลกตา แรงบันดาลใจมาจากความโค้งมนตามธรรมชาติ ทั้งยังโอบรับกับเส้นของลวดลายสีขาวตัดกับสีดำสนิทที่เกิดจากการเผาด้วยเทคนิคพิเศษ คือการใช้เศษหญ้าแฝกและเปลือกแมคคาเดเมียที่ทิ้งแล้วนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผา เขม่าควันที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดสีและลายของเซรามิกแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลายเป็นผลงานมาสเตอร์พีซชิ้นเดียวในโลก ที่เกิดจากการนำเอาเศษเหลือทิ้งมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด   

160158102057

ยังมีผลงานที่เกิดจากแนวคิดการนำเศษวัสดุที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิตมาทำให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งเป็นขยะ คืองานออกแบบ บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กาแฟพีเบอร์รีดอยตุง ที่ตัวกล่องทำจากเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตกระดาษสาและเศษฝ้าย จากโรงงานสาและโรงงานทอผ้าของ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จังหวัดเชียงราย โดยนำมาขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเซรามิก ปูนปลาสเตอร์จะช่วยให้บรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้วแห้งเร็วขึ้น ลดเวลาการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นกระถางปลูกต้นไม้ได้ด้วย เพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

160158105369

บรรจุภัณฑ์กาแฟ

งานออกแบบก็ช่วยรักษ์โลกได้ สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ด้วยสองมือของทุกคน อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมที่ FB: DoiTungClub และ Line: @DoiTung_Lifestyle  

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: