‘กรมสมเด็จพระเทพ’ พระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’

‘กรมสมเด็จพระเทพ’ พระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’
1 ตุลาคม 2563
749

กรมสมเด็จพระเทพ พระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

วันนี้ (1 ..63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอพระราชทานถวาย ในภาคบ่ายด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง