มท.เตรียมชงเลือกตั้งท้องถิ่นเข้า ครม. 6 ต.ค.นี้

มท.เตรียมชงเลือกตั้งท้องถิ่นเข้า ครม. 6 ต.ค.นี้
1 ตุลาคม 2563
48,651

พร้อมแล้ว "มท.-กกต." เร่งเดินหน้าจัดเลือกตั้งท้องถิ่น "บิ๊กป๊อก" จ่อชง ครม.ไฟเขียว 6 ต.ค.นี้

ที่กระทรวงมหาดไทย เวลา 14.30 . พล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ...จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ร่วมประชุมเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพล..อนุพงษ์ กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่งว่า กระทรวงมหาดไทยและ กกต.ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องตามลำดับ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ประสานสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มกราคม 2563 ไปแล้ว

"การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึง 25 คน เป็นเขตเลือกตั้ง"พล..อนุพงษ์ กล่าว

160153947746

พล..อนุพงษ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยังได้สำรวจและประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง 25 คน กับหมู่บ้านอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 41 จังหวัด 109 อำเภอ 128 ตำบล 203 หมู่บ้านรวม 150 เขตเลือกตั้ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ..2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า

"โดยเฉพาะการจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ..2564 ไว้พร้อมแล้ว ส่วนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจะนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป"พล..อนุพงษ์ กล่าว

จากนั้นเวลา 15.00 น. พล..อนุพงษ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตามขั้นตอนจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะวาระเลือกตั้งท้องถิ่นทุกรูปแบบเสนอเข้า ครม.ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ แต่อยู่ที่ครม.จะพิจารณาจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบใดก่อน โดย กกต.จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งอีกครั้ง เมื่อประกาศแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที

ด้าน พ...จรุงวิทย์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ได้มาชี้แจงถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ฉบับ เพื่อใช้สำหรับควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วนแล้ว ขณะที่การจัดอบรมวิทยากรระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อจะนำไปถ่ายทอดให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง การเตรียมสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเตรียมการในเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

"ขณะนี้มีความพร้อมหลายๆ ด้านในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำวาระเสนอเพื่อรอต่อ ครม.พิจารณา จากนั้นจะแจ้งให้ กกต.ทราบเพื่อประกาศวันจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะเดียวกันขอให้ผู้สมัครเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครให้พร้อมด้วย"เลขาฯ กกต.ระบุ

160153969585

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: