'บิ๊กบี้' มอบหมายงาน 5 เสือ ทบ. และ รองเสธ ทบ.

'บิ๊กบี้' มอบหมายงาน 5 เสือ ทบ. และ รองเสธ ทบ.
1 ตุลาคม 2563
658

'พล.อ.ณรงค์พันธ์' ออกคำสั่งแบ่งมอบความรับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ในการกำกับดูแล และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวนโยบาย

เมื่อวันที่ 1.. พล..ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ออกคำสั่งแบ่งมอบความรับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ในการกำกับดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวนโยบาย ดังนี้

.พล..พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. (1) รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานกำลังพลและงานพิเศษ ที่กองทัพบกมอบหมาย

พล..ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วย ผบ.ทบ. (2)รับผิดชอบงานเอกสารในสายงานการส่งกำลังบำรุงและงานพิเศษที่กองทัพบกมอบหมาย

พล..วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานข่าวและกิจการต่างประเทศ สายงานยุทธการ การฝึกและศึกษาทางทหาร สายงานกิจการพลเรือน และสายงานปลัดบัญชี

พล..อยุทธ์ ศรีวิเศษ รองเสธ ทบ.(1)รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานกำลังพล

พล..ชนาวุธ บุตรกินรี รองเสธ ทบ.(2) รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานการข่าวและกิจการต่างประเทศ

พล..ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองเสธ ทบ.(3) รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานยุทธการ

พล..เชษฐา ตรงดี รองเสธ ทบ.(ทบ.) รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานส่งกำลังบำรุง

พล..สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสธ ทบ.5 รับผิดชอบงานและเอกสารในสายงานกิจการพลเรือน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: