องค์กรสะดุดขาด 'แอดวานซ์ไอที'

องค์กรสะดุดขาด 'แอดวานซ์ไอที'
1 ตุลาคม 2563
537

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี (ดิจิทัล ดิสรัปชั่น) มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก

“ดีลอยท์ ประเทศไทย” ทำการสำรวจการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยสอบถามผู้บริหารจากอุตสาหกรรมต่างๆ 91 คน เบื้องต้นพบว่า ธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยี การเงินและการธนาคาร เป็นกลุ่มผู้นำที่มีการตื่นตัวและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของตน และน่าจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นในระยะ 5 ปี ข้างหน้า ซึ่งวิกฤติโควิด-19 เป็นตัวช่วยผลักดัน

เทคโนโลยีที่มีการปรับใช้โดยทั่วถึงส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนน้อย เช่น เว็บเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่นบนมือถือ คลาวด์เทคโนโลยี ซึ่งต่างก็เริ่มเข้าสู่ระยะอิ่มตัวแล้ว ส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างบล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (ไอโอที) ยังนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรค่อนข้างน้อย เนื่องจากจะต้องมีการลงทุนจำนวนมาก และยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดีมีเพียง 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประสบความสำเร็จในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยมีอุปสรรคสำคัญคือ การขาดแคลนและการจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เหมาะสม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: