ไม่เข็ด 'ทบ.'ส่ง 189 ทหาร ประเมินการฝึกที่ 'สหรัฐฯ' หลังเคยติด 'โควิด' กลับมา

ไม่เข็ด 'ทบ.'ส่ง 189 ทหาร ประเมินการฝึกที่ 'สหรัฐฯ' หลังเคยติด 'โควิด' กลับมา
1 ตุลาคม 2563
463

'กองทัพบก'เผยเตรียมส่งทหารชุดเดิม ที่ร่วมทดสอบการฝึก JRTC ที่สหรัฐ และ ติดโควิด กลับมาเมื่อ ก.ค. กลับไปรับการประเมินผล ตามแผนการปฏิบัติที่วางไว้ใน ตั้งแต่วันที่ 3ต.ค.-1 พ.ย.2563


เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า หลังจากที่กองทัพบกส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึก Lightning Forge 2020 ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจากแผนการฝึกจะมีการทดสอบและประเมินผลในเดือนตุลาคมนี้ ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องของแผนงานดังกล่าว และเป็นไปตามพันธกรณีกับกองทัพมิตรประเทศ กองทัพบกได้เตรียมส่ง “กองร้อยทหารราบฝึกผสมไทย-สหรัฐอเมริกา”ไปร่วมการประเมินผลการฝึก ณ ศูนย์การเตรียมความพร้อมร่วม (Joint Readiness Training Center : JRTC) Fort Polk รัฐหลุยเซียนน่า สหรัฐอเมริกา ในระหว่าง 3 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 โดยจัดกำลังจากหน่วยเดิมและเป็นกำลังพลชุดเดิมที่เคยเดินทางไปฝึกเมื่อเดือนกรกฎาคม เป็นหน่วยในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 189 นาย

ซึ่งกองทัพบกได้สร้างมาตรการป้องกันและเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด COVID-19 และกำลังพลมีความพร้อมทั้งด้านสมรรถภาพร่างกาย เชื่อมั่นในระบบการป้องกันการติดเชื้อที่กองทัพบกได้เตรียมการไว้ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยง รวมถึงกำลังพลที่เคยได้รับผลกระทบจากการฝึกครั้งที่ผ่านมา การร่วมประเมินผลการฝึกในครั้งนี้ จะเป็นความต่อเนื่องในการยกระดับและพัฒนาความสามารถกำลังพล โดยเฉพาะด้านยุทธวิธีการรบ วิวัฒนาการทางทหารและเทคโนโลยี รวมถึงได้เรียนรู้ภูมิภาคที่แตกต่างภายใต้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพทั้ง 2 ประเทศ โดยในปีนี้มีกองทัพสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย และไทยเข้าร่วมประเมินผล

การส่งกำลังพลไปร่วมประเมินผลการฝึกในครั้งนี้ กองทัพบกได้เตรียมความพร้อมด้านการฝึก และด้านธุรการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกัน COVID-19 ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการเดินทาง โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ ศบค. และการหารือร่วมกับสหรัฐอเมริกา ในส่วน ศบค.-19 ทบ. ได้อบรมให้ความรู้เรื่องโควิดศึกษา เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และอุปกรณ์ในการป้องกันโรค ทั้งนี้ได้นำประสบการณ์และบทเรียนด้านการป้องกัน COVID-19 จากการที่กองทัพบกได้ส่งกำลังพลไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ มาเป็นข้อพิจารณาและปรับการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับกำลังพลที่จะเดินทางไป JRTC ในคราวนี้ได้รับการกักตัว 5 วัน และการทดสอบหาเชื้อล่วงหน้าก่อนเดินทางโดยอากาศยานเช่าเหมาลำ ในระหว่างอยู่ที่สหรัฐจะพักอยู่ในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ (Training Bubble) ไม่พบปะบุคคลภายนอกที่ไม่ผ่านการตรวจเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามที่กองทัพบกสหรัฐได้มีมาตรการไว้อย่างเคร่งครัด และมีกำหนดเดินทางกลับไทยใน 2 พฤศจิกายน 2563 โดยผ่านกระบวนการเข้าประเทศตามมาตรการ ศบค. กำหนด

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกตระหนักดีว่าในสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามโรคอุบัติใหม่ ซึ่งกองทัพได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว และยังต้องดำรงไว้ซึ่งภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการฝึกศึกษากับกองทัพมิตรประเทศ รวมถึงการส่งกำลังทหารไทยไปปฏิบัติภารกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติและดำรงความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางทหารและเกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นส่วนรวม ขอให้เชื่อมั่นว่ากองทัพบกจะดำเนินการทุกภารกิจภายใต้ข้อจำกัดของโรคอุบัติใหม่อย่างเหมาะสมที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำลังพลชุดดังกล่าวเป็นชุดเดิมที่เคยเดินทางไปฝึก Lightning Forge 2020 ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อกรกฎาคม 2563 และติดไวรัสโควิด -19 กลับมา จำนวน 9 ราย ก่อนจะส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หลังจากนั้น กองทัพบก จึงสั่งชะลอการฝึกกับมิตรประเทศทั้งหมด ร่วมถึงการเข้ารับตรวจสอบและประเมินผลการฝึก ที่ JRTC FORT POLK รัฐหลุยเซียนน่า สหรัฐอเมริกา ในระหว่าง 3 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ของกำลังพลชุดดังกล่าว แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: