ข้อควรพิจารณาก่อนเลือกเรียนโรงเรียน2ภาษา

ข้อควรพิจารณาก่อนเลือกเรียนโรงเรียน2ภาษา
1 ตุลาคม 2563
998

มารู้จัก "5 โรงเรียนหลักสูตร EP" ทางเลือกผู้ปกครอง เน้นผู้เรียน คนเก่ง ดี มีความสุข จัดการศึกษาคุณภาพ

จากกรณี"พี่เลี้ยงครูทำร้ายเด็ก"ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลแก่ผู้ปกครองจำนวนมากเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกโรงเรียนโรงเรียนมีความสำคัญมากทั้งในด้านวิชาการและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องพยายามเลือกสรรในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกๆ

วันนี้ "กรุงเทพธุรกิจ" ได้สำรวจแนวทางการจัดการศึกษาของ 5โรงเรียนหลักสูตรEnglish Programโรงเรียนสองภาษาเพื่อเป็นหนึ่งในข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสรรโรงเรียนให้แก่ลูกหลาน เรื่องราคาค่าเทอมมีความจำเป็นที่ต้องรู้อย่างยิ่ง เพราะว่าการตัดสินใจเลือกนั้น จะพิจารณาจากราคาและคุณภาพเป็นหลัก

เริ่มด้วย "โรงเรียนเลิศหล้า" กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ มี 3 สาขา คือ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษมโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก และโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยทำการสอนเป็น English Program และเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศแคนาดา นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านศึกษาดูงานของกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในหลักสูตร English Program หลักสูตรที่โรงเรียนใช้จึงเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับ และมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโรงเรียนเลิศหล้านั้น มีสาขาดังนี้  โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ที่ตั้งโรงเรียน : 248 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02 894 5400

โรงเรียนเลิศหล้าเพชรเกษม ที่ตั้งโรงเรียน : 45 ซอยเพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ10160. โทร. 0 2809-9081-5

โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร- นวมินทร์ ที่ตั้งโรงเรียน : 9/29 ถนนเกษตรนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ10230 โทร. 2943-9436 ข้อมูลเพิ่มเติมwww.lertlah.com

ค่าเทอม เทอมแรก 64,000 บาท ค่าเทอม เทอมต่อไป 64,000 บาท

มาต่อด้วย "โรงเรียนโชคชัย" ว่ากันว่ากลุ่มโรงเรียนโชคชัย ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เป็นการเน้นพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยจุดประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างมีประสิทธิภาพ สู่มาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข”  

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโชคชัยเป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของชาติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีหลักสูตรในหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งหลักสูตร English Programme (EP) เพื่อตอบสนองการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตร Intensive English Programme (IEP) ) เพื่อมุ่งเน้นความเข้มข้นทางด้านภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนทักษะทางภาษา  และหลักสูตรเสริม เพื่อตอบสนองและเน้นความสามารถเฉพาะทาง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และComputer

สำหรับหลักสูตร English Program โรงเรียนเปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล และประถม มีการจัดการเรียนการสอนที่สาขาโรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว โรงเรียนโชคชัยรังสิต โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์โรงเรียนโชคชัยห้วยขวาง โชคชัยกระบี่  โดยหลักสูตร EP นักเรียนจะได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรง ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา Phonics ศิลปะcomputer และภาษาจีน ซึ่งมีการสอนภาษาอังกฤษมากกว่าร้อยละ 50 ของการเรียนทั้งหมด นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีวิธีการสอนที่หลากหลาย มีสื่อการสอนที่ทันสมัย พร้อมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดและความสามารถ เพื่อเป็นพื้นฐานต่อไป นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่น อีกด้วย

โรงเรียนโชคชัยที่เปิดสอนมีดังนี้ โรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 17/144 .สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-578-8282-4 ข้อมูลเพิ่มเติม : www.chokchai.ac.th/ccl

โรงเรียนโชคชัยรังสิต ที่ตั้งโรงเรียน : เลขที่ 9/9 หมู่ 1 .รังสิต-นครนายก .บึงยี่โถ .ธัญบุรี .ปทุมธานี 12130. โทรศัพท์ :02-549-7201-4. ข้อมูลเพิ่มเติม : www.chokchai.ac.th/ccr

โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์ ที่ตั้งโรงเรียน : เลขที่ 268 .หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510. โทรศัพท์ :02-117-0421 , 02-117-0422 , 02-117-2447 , 02-117-2448 ข้อมูลเพิ่มเติม : www.chokchai.ac.th/cct

โรงเรียนโชคชัยห้วยขวาง ที่ตั้งโรงเรียน : 535/53 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ15 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 02-2756620 ข้อมูลเพิ่มเติม : www.chokchai.ac.th/cch  

ค่าเทอมปีแรก 50,200 บาท  ค่าเทอมปีต่อไป 50,200 บาท ต่อปี

"โรงเรียนดรุณพัฒน์ "เป็นโรงเรียนสองภาษา (English Program) มุ่งเน้นการเรียนรู้วิชาการตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษภูมิศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษา โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติเจ้าของภาษา ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีครูไทยสอนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และการงานพื้นฐานอาชีพ เพื่อให้สมกับวิสัยทัศน์โรงเรียนดรุณพัฒน์ คือ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล

นอกจากวิชาหลักการและสาระการเรียนรู้อื่น  ในการเรียนการสอนระดับประถมและมัธยม ยังมีการสอนภาษาจีน พร้อมด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม มีการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียน พร้อมกับการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยโรงเรียนได้นำกระบวนการ The Leader in Me ตามแนวคิดของ 7 Habits of Highly Effective People มาใช้เพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านต่าง ๆของนักเรียนแต่ละห้องเรียนมีคุณครูที่ปรึกษาทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ ประสานงานร่วมกัน   ดูแลนักเรียนทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด โรงเรียนดรุณพัฒน์ ที่ตั้งโรงเรียน :  8/3 .ประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0-2589-6560-2 ข้อมูลเพิ่มเติม : www.daroonpat.ac.th   ค่าเทอม: อนุบาล – 50,000 บาท ประถม – 75,000 บาท

มาต่อด้วย "โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์" เป็นโรงเรียนหญิงขนาดใหญ่ แต่จะมีนักเรียนชายในระดับอนุบาลถึงประถมด้วย แบ่งเป็นแผนกอนุบาล แผนกประถม แผนกมัธยม และมีการแยกเป็นโปรแกรมสองภาษาหรือ English Program ในส่วนนี้จะเป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่มีนักเรียนทั้งหญิงและชายเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้น ชั้น KG.3 และ G.1-G12

โปรแกรมและหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ วิชาหลักของหลักสูตร ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มาตรฐานฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทยประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม ห้องปฏิบัติการธุรกิจศึกษา ดนตรี ศิลปะคอมพิวเตอร์ ศิลปะ รำไทย ดนตรีไทย เป็นต้น ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) เน้นการสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น การฟัง และการพูด เนื้อหาหลักทั้งหมดได้รับการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

พร้อมกับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ ซึ่งก็จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน และเตรียมความพร้อมในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล นักเรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกวิชา และจะพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุดนักเรียนจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในฐานะผู้ใหญ่ที่ดีมีศีลธรรมที่ใส่ใจผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ที่ตั้งโรงเรียน : 94 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 โทร. 0 2671 9044 ข้อมูลเพิ่มเติม www.shcenglishprogram.com ค่าเทอมหลักสูตร EP 87,800 บาท/เทอม  เทอมต่อไป เทอมละเทอม  78,900 บาท (ข้อมูลปี2561)

ปิดท้ายด้วย "โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า" เปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร เพื่อเป็นทางเลือกให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับลูก คือหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Denla English Program: D.E.P.) ให้นักเรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เด็กจะได้พูดคุยโต้ตอบกับครูผู้สอนตลอดเวลา ส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน นอกจากนี้ยังได้ฝึกการฟัง-พูดภาษาจีนซึ่งถือว่าเป็นภาษาที่สามที่สำคัญ และยังได้เรียนรู้ผ่านสื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัย หลักสูตรภาษาอังกฤษมีนักเรียนห้องละไม่เกิน 16 คน

หลักสูตรบูรณาการ (Denla Integrated Program: D.I.P.) การเรียนจะได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัย โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้การเรียนการสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางโดยมีการผสมผสานความรู้และทักษะในกิจกรรมต่างๆ เรียนและเล่น อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ หลักสูตรบูรณาการนี้จะมีนักเรียนห้องละประมาณ 25 คน โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่ตั้งโรงเรียน : 229/1-8 ปากทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจถนนเพชรเกษม 102 บางแค กทม. 10160

โทร. 02-809-1793 ข้อมูลเพิ่มเติม : www.denlaschool.com ค่าเทอม หลักสูตร English Program ประมาณ 90,000 บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง