'สารัชถ์ รัตนาวะดี' ทุ่ม 808 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มทุน GULFเกินสิทธิ

'สารัชถ์ รัตนาวะดี' ทุ่ม 808 ล้านบาท ซื้อหุ้นเพิ่มทุน GULFเกินสิทธิ
30 กันยายน 2563
3,036

'สารัชถ์ รัตนาวะดี' แจ้ง ซื้อหุ้น GULF ในนามส่วนตัว-นิติบุคคลฯเกิรวม 26.94 ล้านหุ้น ที่ราคา 30 บาท มูลค่า 808.26 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ระบุ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ได้ซื้อหุ้น GULF ในนามส่วนตัว และ นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) และ Gulf Capital Holdings Limited) รวม 4 รายการ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2563 รวม 26.94 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 30 บาท มูลค่ารวม 808.26 ล้านบาท  


ทั้งนี้การซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: