ศาลรธน.ไม่รับคำร้องปมสัญญาจำนำข้าว

ศาลรธน.ไม่รับคำร้องปมสัญญาจำนำข้าว
29 กันยายน 2563
675

ศาลรธน.ไม่รับคำร้องปมสัญญาจำนำข้าว หลังบ.ค้าข้าวร้องทำสัญญา แต่ไม่ได้ข้าวตามสัญญา ชี้มีช่องทางใช้สิทธิทางแพ่ง-ปกครองได้

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งกรณีที่บริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่าการกระทำของกรมการค้าต่างประเทศ และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร(อ.ต.ก.)ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ และสั่งให้อ.ต.ก. คืนหลักประกันสัญญาพร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลงจนกว่าจะชำระเสร็จ

โดยบริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ อ้างในคำร้องว่าได้ทำสัญญากับ อ.ต.ก. เพื่อซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งจะต้องรับมอบข้าวจากโรงสี จ.ศรีสะเกษ และจ.ชัยนาท แต่โรงสีส่งข้าวล่าช้ากว่ากำหนดเวลาการส่งมอบตามสัญญา และแจ้งว่ามีข้าวไม่เพียงพอ ทางบริษัทจึงขอยกเลิกสัญญา และลดจำนวนข้าวในสัญญา ต่อ อ.ต.ก. แต่กลับไม่มีการดำเนินการใดๆ และไม่คืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งเพิกเฉยไม่หาโรงสีใหม่ในการส่งมอบข้าว

โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องมูลเหตุมาจากสัญญาซื้อขายข้าวสาร เมื่อมีข้อโต้แย้งจากสัญญา บริษัทฯมีสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมในทางแพ่งหรือทางปกครองได้ จึงเป็นการณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการร้องไว้เฉพาะแล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 47(2)  ดังนั้นบริษัทฯไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: