'อีคอมเมิร์ซ' ดันการใช้พื้นที่อาคารพุ่ง

'อีคอมเมิร์ซ' ดันการใช้พื้นที่อาคารพุ่ง
29 กันยายน 2563
742

คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด เผยถึงสถานการณ์ตลาดอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ

พบว่า ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2563 มีการใช้พื้นที่อาคารรวม 8.514 ล้านตารางเมตร(ตร.ม.) โดยภาพรวมสัดส่วนการใช้พื้นที่ (Occupancy Rate) ของอาคารเกรดเอ อยู่ที่ 92.8% และอาคารเกรดบี อยู่ที่ 94.8% ทั้งนี้สัดส่วนการใช้พื้นที่อาคารส่วนใหญ่ยังอยู่ในย่านธุรกิจ (ซีบีดี) โดยพบว่า อาคารเกรดเอ ย่านซีบีดี มีสัดส่วนการใช้พื้นที่ 93.9% และอาคารเกรดบี ย่านธุรกิจ มีสัดส่วนการใช้พื้นที่ 96.1%

ขณะที่ความต้องการใหม่ในการใช้พื้นที่อาคาร ในไตรมาส 2 พบว่า มาจากการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมิร์ซ) เป็นไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด นิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่ทรานส์ฟอร์มสู่ออนไลน์มากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังเห็นความต้องการใหม่ จากการปรับปรุงอาคาร เพื่อลดขนาดการใช้พื้นที่ใช้งานในอาคารลง รับกับยุคนิว นอร์มอล จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่อาคารในอนาคต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง