'ประกันสังคม' เฉือนขายหุ้นแบงก์กรุงเทพสัดส่วน 0.0021%

'ประกันสังคม' เฉือนขายหุ้นแบงก์กรุงเทพสัดส่วน  0.0021%
29 กันยายน 2563
284

สำนักงานประกันสังคม แจ้งขายหุ้นธนาคารกรุงเทพ จำนวน 41,100 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0021% เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายเหลือสัดส่วน 4.9979%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้รับแบบรายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งพบว่ามีการรายงานการจำหน่ายหุ้นของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL โดยสำนักงานประกันสังคมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย 41,100 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0021% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายเหลือเพียง 95,403,461 หุ้น หรือคิดเป็น 4.9979% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง