สภาเกษตรเสนอรัฐทุ่ม 5 หมื่นล้าน ตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต

สภาเกษตรเสนอรัฐทุ่ม 5 หมื่นล้าน ตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
29 กันยายน 2563
390

สภาเกษตรกร เสนอ รัฐตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต 5 หมื่นล้านบาท หนุนเกษตรกรกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำหรือร่วมทุนเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเจรจาไฟแนนซ์ขยายกรอบหนี้เครื่องจักร เร่งช่วยเกษตรกรรายครัวเรือน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนเศรษฐกิจรายสาขา ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์และแนวทางในการเยียวยาผลกระทบกรณีโควิดรายสาขา

โดยในส่วนของสภาเกษตรกรอยู่ในส่วนสาขาภาคเกษตร ซึ่งรัฐบาลได้จัดงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือในระยะสั้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น แต่รายได้ลดลง อย่างไรก็ตามสภาเกษตรกรอยากเห็นมาตรการความช่วยเหลือระยะกลางและระยะยาวของรัฐบาลด้วย โดยได้เสนอในที่ประชุมถึงมาตรการรับมือวิกฤตโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยเฉพาะด้านการเกษตร คือ ขอให้ตั้งทีมคิดวิเคราะห์สถานการณ์ด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการและเพื่อการตัดสินใจของเกษตรกรทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสื่อสารให้เกษตรกรได้ปรับตัว มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้จากการกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซึ่งรัฐบาลได้เจรจากับเจ้าหนี้ไฟแนนซ์ผ่อนผันให้ 3 เดือน แต่ขณะนี้ครบกำหนดเวลาแล้ว ดังนั้นจึงจะขอให้ช่วยผ่อนปรนไปจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อให้เกษตรกรได้ผ่อนชำระต่อไป

นอกจากนี้ภาคราชการต้องทำงานในเชิงรุก ด้วยการเข้าไปช่วยเกษตรกร ประชาชนในรายครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลาย ซึ่งมองว่าการตั้งรับไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน และจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต งบประมาณ 50,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลเป็นเจ้าของโครงการและสนับสนุนให้เกษตรกรกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำหรือร่วมทุนเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในที่ประชุมก็รับว่าจะดำเนินการต่อไปถึงแม้จะยากในข้อเสนอต่างๆแต่หากต้องการเห็นการปรับเปลี่ยนการผลิตที่ยั่งยืนขึ้นและปัญหาภาคการเกษตรยุติลง เกษตรกรสามารถยังชีพพึ่งตัวเองได้ในที่สุด โดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับปากว่าจะผลักดันข้อเสนอดังกล่าวให้ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง