พนักงานแบงก์เศร้า! ธปท.ประกาศ ให้แบงก์ทำงานปกติ 19-20พ.ย.

พนักงานแบงก์เศร้า! ธปท.ประกาศ ให้แบงก์ทำงานปกติ 19-20พ.ย.
28 กันยายน 2563
17,619

ธปท.ประกาศให้สถาบันการเงิน ทำการปกติในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน และคงวันหยุด ชดเชยวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไปและไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงิน

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22กันยายน 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้สถาบันการเงินดำเนินการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และคงวันหยุดชดเชยวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

ตามกำหนดการเดิมเพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไปและไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงินที่ได้ตกลงชำระราคาหรือจัดสรรเงินตามกำหนดวันหยุดเดิมไว้ล่วงหน้าแล้ว

อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ

ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง