เตือนผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดตรวจทุจริต 'งบภัยแล้ง-น้ำท่วม'

เตือนผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดตรวจทุจริต 'งบภัยแล้ง-น้ำท่วม'
28 กันยายน 2563
242

ปลัดมหาดไทย กำชับผู้ว่าฯทุกจังหวัด คุมเข้มใช้งบภัยแล้ง-น้ำท่วมโปร่งใส สั่งดึงปชช.-สถานศึกษาร่วมสอบทุจริต

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และวันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ..2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งพล..อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำกับติดตามการดำเนินงานในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติไปยังทุกจังหวัดจังหวัด โดยเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานในระดับอำเภอ ระดับจังหวัดส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน โดยให้ภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาหรือกลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกำชับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หากกรณีพบการกระทำอันเป็นการทุจริต ผิดระเบียบ กฎหมาย หรือมีการแอบอ้าง ฉ้อฉล หรือทำให้เชื่อโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยวิธีการต่างๆ ให้แจ้งความดำเนินคดีหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดทุกกรณี และให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน

"หากมีการกระทำโดยไม่ชอบด้วยระเบียบ กฎหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ ประชาชนที่มีเบาะแสการกระทำผิด การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ หรือกรณีอื่น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง"ปลัดมหาดไทย ระบุ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: