มติ 'เสมอภาค' เคาะ 15 กรรมการบริหาร ตั้ง 'ลัดดาวัลลิ์' เป็นหัวหน้าพรรค

มติ 'เสมอภาค' เคาะ 15 กรรมการบริหาร ตั้ง 'ลัดดาวัลลิ์' เป็นหัวหน้าพรรค
26 กันยายน 2563
1,498

"พรรคเสมอภาค" จัดประชุมผู้ร่วมจัดตั้ง เคาะ "ลัดดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์" นั่งแท่นหัวหน้าพรรค เน้นนโยบาย 11 ด้าน ชูการเมืองโปร่งใส

ที่ห้องประชุมอัลตร้า อารีน่า ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าโชว์ ดีซี พรรคเสมอภาค (สมภ.)จัดประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรค โดยมีวาระเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนพรรค และกรรมการบริหารอื่นๆของพรรค โดยมีนโยบายของพรรคมีทั้งหมด 11 ด้าน อาทิ ด้านการเมืองเน้นการเมืองโปร่งใส ไร้การทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสตรี ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สนับสนุนให้มีการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ขณะที่ด้านกฎหมาย สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตย

160112866390

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคมีมติให้นางลัดดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรคเสมอภาค นายนิติธร สีเขียว เป็นเลขาธิการพรรค ..ชริตา พลพานิชย์ เป็นเหรัญญิกพรรค นายณัฐพล ปัญญากอง เป็นนายทะเบียนพรรค และกรรมการบริหารอื่นๆ ของพรรคจำนวน 15 คน

160112869786

นางลัดดาวัลลิ์ กล่าวว่า จากนี้เราจะมีการตั้งรองหัวหน้าพรรค หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ตรวจเอกสารสมบูรณ์และรับรองพรรคเสมอภาคเรียบร้อยแล้ว เราสร้างพรรคของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชนในการบริหารจัดการ มีคณะรัฐมนตรี(ครม.)เงา และแต่ละเขตเลือกตั้งมี ครม.เงาเพื่อให้ใกล้ชิดประชาชน เราต้อนรับผู้มีอุดมการณ์ที่จะทำให้พรรคเจริญก้าวหน้าอุดมการณ์ของพรรคเราอยากเห็นความเจริญของบ้านเมือง ประชาชนอยู่ดีมีสุข

160112872487

"ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของพรรคได้อย่าเป็นแค่เอกสาร ดังนั้นในการบริหารงานของกรรมการบริหารพรรคเรายึดมั่นความเสมอภาคในพรรค เพราะทุกคนมาด้วยอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อนส่วนตัว เพื่อสร้างการเมืองโดยปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง และพรรคจะไม่เล่นการเมือง แต่จะทำการเมืองอย่างโปร่งใส"นางลัดดาวัลลิ์ ระบุ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: