'ประภัตร' ติวเข้มกรมข้าว ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น 1.6 แสนตัน/ปี

'ประภัตร' ติวเข้มกรมข้าว ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น 1.6 แสนตัน/ปี
26 กันยายน 2563
91

"ประภัตร" ติวเข้มกรมข้าว ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น 1.6 แสนตัน/ปี แก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบุลิ้นฟ้า  ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ ว่า จ.บุรีรัมย์  มีพื้นที่ทั้งหมด 6.4 ล้านไร่ พื้นที่ทำนา 2,899,581 ไร่ แบ่งเป็น นาปี 2,887,567 ไร่ นาปรัง 12,014 ไร่ โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ มีหน้าที่ผลิตและจำหน่ายพันธุ์ข้าว รวมทั้งสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี 

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแปลงผลิต "เมล็ดพันธุ์" ฤดูฝน ปี 2563 มีกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 4 กลุ่มสมาชิก 145 ราย พื้นที่การผลิต 3,855 ไร่ คาดการณ์เก็บเกี่ยวกลางเดือน พ.ย. 2563 รวมทั้งคาดการณ์ผลิต "เมล็ดพันธุ์" คุณภาพดีได้ 1,000 ตัน และคาดการณ์กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ประมาณ 66,500 ไร่

“จ.บุรีรัมย์ มีศูนย์ข้าวชุมชน 451 แห่ง พื้นที่ 5,650 ไร่ ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดพายุโนอึล ทำให้มีปริมาณฝนตกมาก ซึ่งเป็นผลดีกับนาข้าว อย่างไรก็ตาม ปัญหาขณะนี้คือการผลิต "เมล็ดพันธุ์" ที่ไม่พอกับความต้องการของเกษตรกร วันนี้จึงได้ประชุมหารือร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ ซึ่งทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และพร้อมที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพิ่มขึ้น 1 เท่า  ทั้ง 28 ศูนย์ฯ โดยวางเป้าหมายต้องได้เมล็ดพันธุ์ปีนี้ 160,000 ตันต่อปี จากเดิมปีที่แล้ว 80,000 - 85,000 ตันต่อปี  นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ซึ่งสัปดาห์นี้จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับสำนักงบประมาณในการของบประมาณจ้างแรงงานเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอกับความต้องการต่อไป” นายประภัตร กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ดังนี้ 

  1. โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและจำหน่าย ปีการผลิต 2562 ดำเนินงานในสมาชิกกลุ่มแปลงขยายพันธุ์ในเขต อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 กลุ่มแปลง สมาชิก 90 ราย พื้นที่ 1,930 ไร่ เป้าหมายการผลิต จำนวน 500 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จำนวน 543.275 ตัน
  2. โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2563/64 ดำเนินการในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ สมาชิกของกลุ่มนาแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งหมด 16 กลุ่ม มีเป้าหมายการผลิต จำนวน 700 ตัน ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จำนวน 501.750 ตัน

ทั้งนี้ ได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัย ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี2563/64 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 11 อำเภอ พื้นที่ 193,613.2 ไร่ จำนวนเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 21,532 ราย รวมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จัดส่งทั้งสิ้น 1,935.63 ตัน (จาก 3 ศูนย์ฯ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอำนาจเจริญ) เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 21,532 ราย พื้นที่รวม 193,613.2 ไร่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง