'ก.พ.' ย้ำชัด สอบภาค ก.ผ่านบรรจุเป็นข้าราชการทันที ไม่จริง! ยังยึดเกณฑ์เดิม

'ก.พ.' ย้ำชัด สอบภาค ก.ผ่านบรรจุเป็นข้าราชการทันที ไม่จริง! ยังยึดเกณฑ์เดิม
26 กันยายน 2563
304

"สำนักงาน ก.พ." ย้ำชัด สอบภาค ก.ผ่าน บรรจุเป็นข้าราชการทันที ไม่เป็นความจริง! ยังยึดหลักเกณฑ์เดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สำนักงาน ก.พ. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และการบรรจุเป็นข้าราชการโดยไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นั้น ผ่านเว็บไซต์ www.ocsc.go.th ว่า

สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

1.การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ถือเป็นขั้นตอนแรกของการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนโดยทั่วไป ที่ดำเนินการจัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556

กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ที่สอบภาค ก.แล้ว หากสอบผ่าน ผู้นั้นจะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบจากสำนักงาน ก.พ. เพื่อนำไปใช้สำหรับสมัครสอบกับส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างและประสงค์จะเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยส่วนราชการจะเป็นผู้จัดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ภาค ค.) ต่อไป

2.กรณีที่ส่วนราชการมีอัตราว่างและประสงค์จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามความจำเป็น เป็นการเฉพาะ สามารถดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยรับสมัครจากผู้ที่ไม่มีผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อนได้

และเมื่อดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) แล้วเสร็จ สำนักงาน ก.พ. ก็จะจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อจะได้ดำเนินการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุเข้ารับราชการต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนการจ้างงานของส่วนราชการให้รวดเร็ว เหมาะสมกับบริบทความต้องการในการจ้างงานของส่วนราชการยิ่งขึ้น

160109571449

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง