บอร์ด ทอท.ตั้ง 'กีรติ กิจมานะวัฒน์' นั่งรองวิศวกรรม 'ศักดิ์สยาม' ปัดรู้จักเป็นการส่วนตัว

บอร์ด ทอท.ตั้ง 'กีรติ กิจมานะวัฒน์' นั่งรองวิศวกรรม 'ศักดิ์สยาม' ปัดรู้จักเป็นการส่วนตัว
25 กันยายน 2563
757

บอร์ด ทอท. ตั้งคนนอก "กีรติ กิจมานะวัฒน์" นั่งเก้าอี้รองวิศวกรรม คุมงานลงทุนสนามบิน พร้อมแต่งตั้งโยกย้ายล็อตใหญ่ 13 ตำแหน่ง พนักงานอึ้งมองข้ามคนในองค์กร ด้าน "ศักดิ์สยาม" ปัดรู้จักเป็นการส่วนตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา คณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มีมติเห็นชอบให้ นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอแบบเฉพาะเจาะจง โดยให้ทดลองงานเป็นเวลา 120 วัน หากผ่านการประเมินจึงจะได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างของ ทอท.ซึ่งตามหลักการทั่วไป ก็พบว่าบอร์ด ทอท.มีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ไม่จำเป็นต้องประกาศคัดเลือกเป็นการทั่วไป

อย่างไรก็ดี เหตุผลของการเสนอแต่งตั้งนายกีรติในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสายงานวิศวกรรม ซึ่ง ทอท. ยังขาดผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ไม่ครบถ้วน ดังนั้นจึงเชื่อว่านายกีรติจะสามารถ ผลักดันและช่วยส่งเสริมภารกิจของ ทอท. ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะปัจจุบัน ทอท.มีโครงการพัฒนาสนามบินอีกหลายแห่ง ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติการทำงานของนายกีรติ ก็พบว่ามีประสบการณ์ตรง เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด ซึ่งทำงานเป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการเมกะโปรเจ็คหลายโครงการของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย

โดยโครงการที่กล่าว อาทิ โครงการระบบตั๋วร่วม, โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์, โครงการปรับปรุงผังประเทศ, โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่, โครงการผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพและพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากร, โครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต เป็นต้น

ทั้งนี้ มติบอร์ดแต่งตั้งในครั้งนี้ พบว่าสร้างความประหลาดใจให้กับพนักงานใน ทอท.อย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันพนักงานระดับ 10 ของ ทอท.หลายคนก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว แต่กลับไม่มีการพิจารณาคัดเลือกคนในองค์กรก่อน โดยพนักงานต่างเข้าใจดีว่า การแต่งตั้งครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองและผู้ใหญ่ทางการเมือง

นอกจากนี้ การประชุมบอร์ดครั้งเดียวกันนี้ ยังมีมติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับ 10 อีกจำนวน 13 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นายธัญญา เสียงเจริญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ (ระดับ 10)

2.นายนัยวัฒน์ เปรมานุวัติ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร) (ระดับ 10)

3.นางลัชชิดา อาภาพันธุ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) (ระดับ 10)

4.น.ส.ผานิต เสถียรเสพย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ) (ระดับ 10)

5.นายอนันต์ หวังชิงชัย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 10)

6.ร.ท.ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ระดับ 10)

7.นายไชยยศ ชูปัญญา ตำแหน่งผู้อำนวยการฝายพัสดุท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ) (ระดับ 10)

8.นายมนัส โสธารัตน์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 9 ทอท. ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) (ระดับ 10)

9.น.ท.รณกร เฉลิมแสนยากร ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ)
(ระดับ 10)

10.น.ท.มัธยัณห์ ไกรสรกองศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) (ระดับ 10)

11.นายกฤช ภาคากิจ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรมสัญญา (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท. และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ

12.น.ส.ณิชนันทน์ ยุ่นสมาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระดับ 10) ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.

13.นางอภิรดี ขำคมกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประเมินผลองค์กร (ระดับ 9) ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา 10 ทอท.

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตนได้รับรายงานเบื้องต้นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร ทอท.แล้ว โดยยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการของบอร์ดในการพิจารณาสรรหา ซึ่งต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง และทราบว่าคนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เป็นวิศวกรที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้ว ส่วนคนเก่าก็ขยับในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น เป็นเรื่องธรรมดาของการแต่งตั้งประจำปี ทั้งนี้ตนจะมาดูอีกครั้งว่าตำแหน่งที่แต่งตั้งขึ้นมาสามารถทำงานได้ตรงตามตำแหน่งหรือไม่

ส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากเคยเป็นที่ปรึกษาในหลายหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมนั้น คงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทับซ้อนอย่างไร และต้องมาดูการทำงาน และโดยส่วนตัวก็ไม่รู้จักกับนายกีรติ

"ผมรู้จักแต่คนชื่อนิตินัย ซึ่งมาขอลาออกอยู่เพราะบอกว่าทำงานเครียดมาก ก็บอกไปว่าอย่าเพิ่งออกและไม่ได้กดดันอะไร ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งดำเนินโครงการนอร์ท เอ็กซ์เพนชั่น ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาพัฒน์ จึงได้มอบหมายให้นายชยธรรม์ พรหมศร ผอ.สนข.ฐานะปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่เร่งประสานงานอยู่"

ขณะที่นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เผยว่า ตนยังไม่มมีความคิดที่จะลาออกจากตำแหน่ง แต่ยอมรับว่าช่วงนี้ทำงานหนักและค่อนข้างเหนื่อย เนื่องจากต้องเริ่มงานเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทบริการภาคพื้นและบริษัทรักษาความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นบริษัทใหม่ของ ทอท.และเป็นธุรกิจที่ยังไม่คุ้นเคย 

ส่วนกรณีของการเสนอแต่งตั้งนายกีรติ เข้ามาดำรงตำแหน่งรองสายงานวิศวกรรมและงานก่อสร้างนั้น ตนดำเนินการตามขั้นตอน เป็นการใช้อำนาจบอร์ดที่สามารถดำเนินการได้ 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง