'ธรรมนัส' เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4 – 01 แก่เกษตรกร จ.ตรัง

'ธรรมนัส' เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4 – 01 แก่เกษตรกร จ.ตรัง
25 กันยายน 2563
61

"ธรรมนัส" เดินหน้ามอบหนังสือ ส.ป.ก.4 – 01 จังหวัดตรัง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.63  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และการรับฟังประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ การจัดที่ดินและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีนโยบายในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ และกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน พร้อมพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ "เกษตรกร" ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รมช.ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรจำนวน 130 ราย และมอบบัตรดินดีแก่เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดที่ดิน การตรวจสอบการถือครองที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาอาชีพ และการช่วยเหลือด้านหนี้สินของ "เกษตรกร" ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ จังหวัดตรังมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน รวม 10 อำเภอ 62 ตำบล มีพื้นที่ประมาณ 586,962 ไร่ พื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ 354,671 ไร่ ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้ว 302,095 ไร่ และคงเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก 52,576 ไร่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง