เปิดชื่อ 9 ส.ว.โหวตสวน-งดออกเสียง ไม่หนุนตั้งกมธ.ศึกษาแก้ รธน.

เปิดชื่อ 9 ส.ว.โหวตสวน-งดออกเสียง ไม่หนุนตั้งกมธ.ศึกษาแก้ รธน.
25 กันยายน 2563
6,702

รู้หรือยัง? เปิดชื่อ 9 ส.ว.โหวตสวน-งดออกเสียง กรณีสภาขอตั้งกมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ

การประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .. วาระขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาก่อนรับหลักการ ตามข้อบังคับการประชุมฯ พ.ศ. 2563 ข้อ 121 วรรคสาม มีจำนวนผู้ร่วมประชุม 717 ราย เห็นด้วย 432 ราย ไม่เห็นด้วย 256 ราย งดออกเสียง 28 ราย และไม่ลงคะแนน 1 ราย

สำหรับรายชื่อ ส.ว. โหวตสวน ไม่เห็นด้วย 3 ราย คือ
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
นายพลเดช ปิ่นประทีป
นายพิศาล มาณวพัฒน์

ส่วนงดออกเสียง 6 ราย

นายกล้านรงค์ จันทิก
นายคำนูญ สิทธิสมาน
นายพรเพชร วิชิตชลชัย
นายวันชัย สอนศิริ
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล

นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ยังมี ส.ว. โดยตำแหน่งที่ไม่เข้าร่วมประชุม 5 ราย ดังนี้

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ.
พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดฯกลาโหม
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส.
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร.
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง