โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 114 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 114 ราย
24 กันยายน 2563
559

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 114 ราย

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจำนวน 114 ราย ดังนี้

อ่านรายชื่อทั้งหมด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง