แผนจัดการนำ้เสีย-น้ำท่วมชลบุรี

แผนจัดการนำ้เสีย-น้ำท่วมชลบุรี
25 กันยายน 2563
186

เมื่อเร็วๆนี้คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณจำนวน 227,512,800 บาท ให้กระทรวงมหาดไทย โดยเมืองพัทยา

เมื่อเร็วๆนี้คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณจำนวน 227,512,800 บาท ให้กระทรวงมหาดไทย โดยเมืองพัทยา เพื่อดำเนินการตามโครงการ ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยานาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีและ2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม ถนนสุขุมวิท และถนนเลียบทางรถไฟ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา  ณ จังหวัดระยอง ที่ได้เห็นชอบข้อเสนอโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโรงบำบัดน้ำเสีย พื้นที่พัทยา และสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองพัทยาและแนวถนนเลียบทางรถไฟ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง