ทอท.อุ้มผู้ประกอบการเพิ่ม หลังประเมินอุตฯ ฟื้นไม่ทันฤดูหนาวปี 64

ทอท.อุ้มผู้ประกอบการเพิ่ม หลังประเมินอุตฯ ฟื้นไม่ทันฤดูหนาวปี 64
25 กันยายน 2563
218

ทอท.คาดอุตฯ การบินกลับฟื้นตัวไม่ทันจัดตารางบินฤดูหนาวปี 2564 บอร์ดไฟเขียวขยายมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินถึง 31 มี.ค.2565 ประเมินสูญรายได้เพิ่ม

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. เมื่อวันที่ 23 ก.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบิน ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจะขยายการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร และค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน ให้กับผู้ประกอบการและสายการบินจากเดิมสิ้นสุดการยกเว้นการเรียกเก็บฯ 31 ธ.ค.2563 เป็น 31 มี.ค.2565

“คาดว่าวัคซีนจะออกและใช้อย่างแพร่หลายได้ไม่น่าจะก่อน เม.ย. - พ.ย. 2564 ซึ่งหมายความว่าตารางการบินฤดูหนาวปี 2564 (ระหว่าง ต.ค. 2564 – มี.ค.2565) ที่โดยปกติแล้วจะมีการจัดตารางการบินกันราว เม.ย. 2564 ดังนั้นจึงทำให้อุตสาหกรรมการบินจะยังไม่กลับมาเป็นปกติทันต่อการจัดตารางบินฤดูหนาว ทำให้ ทอท.พิจารณาแล้วว่าจะต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการ”

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบิน อาทิ ผู้ประกอบการและสายการบินที่ยังคงประกอบกิจการ ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบดำเนินงานของ ทอท.จะได้รับการปรับลดค่าเช่าพื้นที่ในอัตรา 50% ให้แก่ผู้เช่าทุกราย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565 และการเรียกเก็บค่าบริการการใช้บริการในอาคาร โดยคิดในอัตราร้อยละของค่าเช่าพื้นที่ที่ปรับลดลง 50%

และขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือสายการบิน กรณีขอหยุดให้บริการชั่วคราวหรือท่าอากาศยานทอท. ปิดให้บริการชั่วคราว จะยกเว้นค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charges) ส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charges) ในอัตรา 50% และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน (Parking Charges) สำหรับสายการบินที่ยังคงมีเส้นทางบิน ในอัตรา 50% สำหรับทุกเส้นทางการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทอท. ประเมินว่ามาตรการดังกล่าว จะทำให้รายได้ในปีงบประมาณ 2564 ลดลงเพิ่มอีก 0.143% จากเดิมคาดการณ์ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ในอัตรา 42.21% และในปี 2565 จะมีรายได้ลดลงอีก 0.010% จากที่ประมาณการไว้เดิมว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 ในอัตรา 188.13%

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง