โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เกียรติภูมิ วงศ์รจิต' เป็นปลัดสธ.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เกียรติภูมิ วงศ์รจิต' เป็นปลัดสธ.
24 กันยายน 2563
275

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เกียรติภูมิ วงศ์รจิต” เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 23 ..63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

160087483045

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง