โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ชยธรรม์ พรหมศร' เป็นปลัดกระทรวงคมนาคม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ชยธรรม์ พรหมศร' เป็นปลัดกระทรวงคมนาคม
23 กันยายน 2563
294

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ชยธรรม์ พรหมศร” เป็นปลัดกระทรวงคมนาคม

เมื่อวันที่ 23 ..63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชยธรรม์ พรหมศร ข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

160087414621

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง