โปรดเกล้าฯ 'ทองเปลว กองจันทร์' เป็นปลัดเกษตรฯ

โปรดเกล้าฯ 'ทองเปลว กองจันทร์' เป็นปลัดเกษตรฯ
23 กันยายน 2563
375

พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ทองเปลว กองจันทร์" เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 23 ..63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายทองเปลว กองจันทร์ ข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

160087384493

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง