โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร' ให้ดำรงตำแหน่งปลัดวธ.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร' ให้ดำรงตำแหน่งปลัดวธ.
23 กันยายน 2563
431

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร" ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23 ..63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ข้าราชการ พลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ครม. ตั้ง 'ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร' เป็นปลัดวธ.คนใหม่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง