มทร.ธัญบุรี ปั้นนักกีฬาบอร์ดเกม สร้างสนุกควบคู่วิชาการ  

มทร.ธัญบุรี ปั้นนักกีฬาบอร์ดเกม สร้างสนุกควบคู่วิชาการ  
23 กันยายน 2563
82

มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์บอร์ดเกมฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และปั้นนักกีฬาบอร์ดเกม สร้างความสนุก ดึงความสนใจนักศึกษาควบคู่วิชาการ

"บอร์ดเกม" ไม่ใช่เป็นเพียงความสนุกของวัยรุ่นเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นอาชีพที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Workshop on Board Game Learning Pedagogical and Design ประเทศไต้หวัน จัดขึ้นโดย National Pingtung University ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการออกแบบบอร์ดเกม(Board Game) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างการเรียนรู้และนำบอร์ดเกมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

160085316282

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่าหลังจากจบโครงการดังกล่าว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนโดยรอบในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งนำร่องที่โรงเรียนวัดทศทิศ .ลำลูกกา .ปทุมธานี เป็นแห่งแรก

มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดตั้งชมรมบอร์ดเกมขึ้น จากความร่วมมือกันของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนและพัฒนานักกีฬาบอร์ดเกมที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ทางด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงเผยแพร่ให้กับสถาบันและหน่วยงานอื่น ที่สนใจ และได้ทำการเปิดศูนย์บอร์ดเกมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 มทร.ธัญบุรี .ปทุมธานี 

"ศูนย์บอร์ดเกมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี" ที่เกิดขึ้นนี้ จะสามารถปั้นนักกีฬาบอร์ดเกม และสร้างความสนุก ดึงความสนใจของนักศึกษาควบคู่วิชาการให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนนักศึกษาให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และขยายผลเชิงรุกไปยังโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ต่อไป

160085318425

ด้าน นางอารี เสาร์บดีรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทศทิศ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือที่ดีจากมทร.ธัญบุรี ในการไปอบรมความรู้ให้กับคณาจารย์เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาชิ้นงานเพื่อให้เกิดบอร์ดเกมสามารถร่วมออกแบบและจุดประกายให้เกิดสื่อการเรียนรู้ ที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและให้ความสนุกไปพร้อมกับวิชาการได้อย่างลงตัว ขณะเดียวยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ผู้เล่น รวมถึงผู้ชมและมองว่าประโยชน์จากบอร์ดเกมมีหลายข้อ โดยเฉพาะการวางแผน การคิดคำนวณ การตัดสินใจ และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้

ขณะที่ นายชยากร จีนประชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในฐานะประธานชมรมบอร์ดเกม มทร.ธัญบุรี กล่าวว่าจากการไปเวิร์กชอปที่ประเทศไต้หวัน ได้นำความรู้มาใช้ประโยชน์และต่อยอดหลายด้าน รวมถึงการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งชมรมบอร์ดเกม มทร.ธัญบุรี เพื่อให้ความรู้ด้านบอร์ดเกม ฝึกฝนและพัฒนานักกีฬาที่มีคุณภาพต่อไป ที่สำคัญยังได้ไปบริการความรู้ให้กับหน่วยงานและโรงเรียนต่าง

โดยบอร์ดเกม คือเกมประเภทหนึ่งที่มีการใช้ตัวหมาก โมเดลหรือเม็ดนับจำนวน นำมาเล่นบนกระดานที่ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับเกมนั้น ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน ทั้งประเภทเกมแก้ปัญหา ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับเกมปริศนา เกมวางแผนที่ต้องใช้ทักษะการวางแผน คาดเดาสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ส่วนเกมประเภทครอบครัว จะมีกฎกติกาที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ออกแบบมาเพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่สามารถเล่นด้วยกันได้ เกมเนื้อเรื่องและปาร์ตี้เกม จะมีจำนวนผู้เล่นค่อนข้างมาก และมีความยากขึ้นตามลำดับ

160085320253

"บอร์ดเกม ใช้ทักษะพื้นฐานของคณิตศาสตร์เป็นหลัก กล่าวคือการคิดแต้ม และทักษะที่ซับซ้อน โดยการคำนวณ คาดเดาความน่าจะเป็นอย่างมีกลยุทธ์ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะทางความคิด กระตุ้นการคิดแก้ปัญหา วางแผนและคาดเดาการเล่นของผู้เล่นคนอื่น เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องของตนเองในเกมนั้น และมองว่าเป็นการพัฒนาการเข้าสังคมในอีกรูปแบบหนึ่งได้ด้วยประธานชมรมบอร์ดเกม มทร.ธัญบุรี กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง