ปลุกท่องเที่ยวไทยด้วยวัฒนธรรม ‘ศิลปะเรือหัวโทงเชื่อมโยงวิถีถิ่น’

ปลุกท่องเที่ยวไทยด้วยวัฒนธรรม ‘ศิลปะเรือหัวโทงเชื่อมโยงวิถีถิ่น’
22 กันยายน 2563
191

ร่วมท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีถิ่น สร้างศิลปะบนเรือหัวโทง สัญลักษณ์ท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน ก่อนขยายพื้นที่กิจกรรมไปสู่จังหวัดอื่น

160083218395

จากการจุดประกายของสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ กลุ่มศิลปินจังหวัดกระบี่ สู่โครงการ “ศิลปะเรือหัวโทงเชื่อมโยงวิถีถิ่น” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต่อยอดไม่ทอดทิ้ง จับมือพันธมิตร ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โรงแรม ชุมชนท่องเที่ยว บริษัททัวร์ และสถาบันสอนศิลปะ ร่วมท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีถิ่น นำร่องที่จังหวัดกระบี่ สร้างศิลปะบนเรือหัวโทง สัญลักษณ์ท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน ก่อนขยายพื้นที่กิจกรรมไปสู่จังหวัดอื่นในภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน หวังกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวเพิ่ม คาดช่วยดันมูลค่าท่องเที่ยวไทยระหว่างปี 63-64 เติบโตก้าวกระโดด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือภาคเอกชน จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว CEO ต้นแบบ CSR FAM TRIP ท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย.2563 โดยดึงพันธมิตรร่วมงานกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมบนเรือหัวโทง รวมทั้งทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับโรงแรมพันธมิตร องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มศิลปิน ณ โรงแรม Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort ภายในงานมีกิจกรรม Workshop ผ้ามัดยอด เพ้นท์ผ้าบาติก และอาหารออร์แกนิคจากชุมชนท่องเที่ยวตำบลคลองประสงค์ และชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก

ส่วนในเวทีเสวนา มีการกล่าวถึงปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ที่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจนำเที่ยวและคนทั่วไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตระหนักถึงปัญหานี้ จึงมีแผนจัดกิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคใต้ทุกภาคส่วน อาทิ กลุ่มโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของฝากของที่ระลึก หวังเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวในวันธรรมดา โดยผนึกกำลังกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มศิลปิน จัดแคมเปญ “CEO ต้นแบบ CSR” เชิญชวนองค์กรจัดกิจกรรม CSR Outing ร่วมสนับสนุนซ่อมแซมเรือหัวโทงและร่วมเพนท์ลายอัตลักษณ์ถิ่นบนเรือหัวโทงกับศิลปิน ทำกิจกรรม Workshop และ Team building ที่สนุกสนานออกแบบโดยผู้ชำนาญการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ที่เดินทางกลับบ้านเกิดให้มีอาชีพและมีรายได้จากการท่องเที่ยว และพักผ่อนในโรงแรมที่รักษาสิ่งแวดล้อมได้มาตราฐาน Green Hotel หรือ Green Leaf ในราคาพิเศษ

160078354224

160078354293

โดยมีองค์กรพันธมิตร อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นำพล โพธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจกรรมเพื่อสังคม อุษณิษา คุณเอกอนันต์ ผู้ชำนาญการอาวุโสสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ผศ.ดร. สมพร แต้มประสิทธิ์ ตัวแทนกลุ่มศิลปิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์วิศาล ค่องสกุล ตัวแทนกลุ่มศิลปินเพนท์เรือหัวโทงศิลปะในจังหวัดกระบี่ ชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่และประธานชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก อนิรุทธ์ มีล่าม ประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวตำบลคลองประสงค์ อาจารย์พญอม จันนิ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ และวิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ อมฤต ศิริพรจุฑากุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง เกี่ยวกับศิลปะที่เป็นตัวเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์ทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวในยุค New Normal สร้างปรากฏการณ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรมร่วมกับโรงแรม ลดการใช้พลังงาน วัสดุสิ้นเปลือง ส่งเสริมนักเดินทางท่องเที่ยวแบบใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ เป็นที่ยอมรับในศักยภาพการดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

160078357251

160078357245

160083198655

ทั้งนี้ ททท.ยังมีแผนจัดกิจกรรมเชื่อมโยงต่อยอดในแคมเปญ “พักที่นี่เที่ยวฟรีชุมชน” ร่วมกับโรงแรมในจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน โดยให้กลุ่มนักท่องเที่ยวและช่างภาพประกวดถ่ายรูปในหัวข้อ “ศิลปะเรือหัวโทงเชื่อมโยงวิถีถิ่น” ลุ้นเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร และร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่าย หวังกระตุ้นกลุ่มคนไทยที่ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ มีกำลังซื้อสูง รักการเดินทาง รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบถ่ายภาพ สนใจท่องเที่ยวแบบใส่ใจสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในภาคใต้ เช่น จังหวัดกระบี่ เที่ยวชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก เดินทางด้วยเรือหัวโทงศิลปะที่ได้รับการสนับสนุนซ่อมแซมและตกแต่งจากแคมเปญ CEO ต้นแบบ CSR ถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยว Unseen ใหม่ๆ อาทิ ล่องเรือชมทะเลใน ชมภาพเขียน 3,000 ปี ชมการเลี้ยงกุ้งมังกร 7 สี และกระชังสาหร่ายพวงองุ่น ไหว้พระธาตุแหลมสัก ทำกิจกรรมเพนท์ผ้าบาติก ชมความงามเขาขนาบน้ำ อุโมงค์ต้นไม้ นั่งสามล้อชมวิถีถิ่นและทุ่งนาข้าวสังข์หยดกว่า 1,000 ไร่ และกิจกรรม CSR ปล่อยปูคืนสู่ทะเล เป็นต้น

ด้าน นิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "โครงการศิลปะเรือหัวโทงเชื่อมโยงวิถีถิ่น เป็นการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อาศัยงานศิลปะให้เป็น Creative Tourism เพราะช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา ชุมชนได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวที่หายไป ครั้งนี้เป็นโอกาส ที่จะส่งเสริมนโยบายซ่อมสร้างให้ชุมชน เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะการนำเรือหัวโทง ที่เดิมบริการนักท่องเที่ยว ใช้โอกาสเรือที่จอดอยู่นิ่งๆ ปรับปรุง ซ่อมแซม และยกระดับให้เรือมีความพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังโควิดได้ โครงการนี้จะทำต่อเนื่องไปถึงปีหน้า มีการดึงบริษัทต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ร่วมทำ CSR เชิงท่องเที่ยว รวมถึงกลุ่มประชุม สัมมนาด้วย”

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ หวังว่าจะช่วยกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวเพิ่ม และดันมูลค่าท่องเที่ยวไทยระหว่างปี 2563-2564 เติบโตก้าวอย่างกระโดด ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

160083221660

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง