ประเทศใช้แรงงานหุ่นยนต์สูงสุด

ประเทศใช้แรงงานหุ่นยนต์สูงสุด
23 กันยายน 2563
234

ในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม แทบจะทุกแขนงพบว่ามีงานลักษณะหนึ่งที่เรียกว่า งานทำซ้ำหรือเป็นแบบแผน (Repetitive Routine) ซึ่งจากรายงานของสถาบัน Mckinsey Global Institute เผยถึงข้อมูลว่าปี2573 มีแรงงานจำนวนมากถึง 400-800 ล้านคนทั่วโลก

ในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม แทบจะทุกแขนงพบว่ามีงานลักษณะหนึ่งที่เรียกว่า งานทำซ้ำหรือเป็นแบบแผน (Repetitive Routine) ซึ่งจากรายงานของสถาบัน Mckinsey Global Institute เผยถึงข้อมูลว่าปี2573 มีแรงงานจำนวนมากถึง 400-800 ล้านคนทั่วโลก ที่มีความเสี่ยงอยู่ในภาวะตกงาน หรือถูกทดแทนตำแหน่งงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artifical Intelligence:AI) ทำให้งานบางประเภทสูญหายไป และอาจเกิดงานประเภทใหม่ขึ้นมา

เทคโนโลยีการจ้างงานและการผลิตแห่งอนาคตนี้สอดคล้องกับแผนของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่กำหนดให้อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นหนึ่งในเป้าหมายส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้อีอีซีคือแหล่งการผลิตและการลงทุนแห่งอนาคต แม้ว่าปัจจุบันจากข้อมูลของ International Federation of Robotics (IFR) ได้ระบุถึงประเทศที่มีการใช้แรงงานหุ่นยนต์มากที่สุดในโลกเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งไทยไม่ติดอันดับ โดยพบว่า ประเทศที่มีการใช้แรงงานหุ่นยนต์สูงสุดได้แก่ เกาหลีใต้ ส่วนน้อยที่สุดตามตารางคือ จีน ก็ตาม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง